بـرازنـده‌گی احمدولی مسعود

۳۰ جدی ۱۳۹۷

۱- افزون بر رابطۀ معنوی و همسنگری، برادر قهرمان ملی کشور هستند.
۲- دست‌پروردۀ سیاسی قهرمان ملی می‌باشند. ایشان در زمان حیات آمرصاحب شهید، در استقامت کاری روابط خارجی شان از عین میزان اعتباری برخوردار بودند که اطرافیان آمرصاحب در داخل مستفید بودند.
۳- بعد از شهادت قهرمان ملی کشور با حفظ رعایت اصل سلسله‌مراتب قرب سیاسی با آمرصاحب، استاد شهید رهبرشان بود، مارشال فقید نمایندۀ شامل نظام و داکتر صاحب عبدالله هم رهبر مخالف سیاسی حکومت شان. هیچگاه تمرد نکردند و به لحاظ نزدیکی سیاسی داکتر mandegarعبدالله با آمرصاحب در گذشته، از ایشان حمایت‌های مکرر انتخاباتی انجام دادند.
۴- شخصیت سیاسی دانش‌آموخته و پژوهش‌پسند اند که بنابر داشتن این شاخص علمی، چندین سال است که روی تدوین آجندای دولت-ملت‌سازی مصروف کار پُر دستاورد سیاسی بوده اند.
۵- علی‌الرغم درخواست و پیشنهادات پیهمی که پیشکش حضور شان گردید، تا حال وارد هیچ نوع معاملۀ سیاسی بر محور منافع شخصی نگردیده است.
۶- برخلاف عمل داکتر عبدالله که در برابر حزب جمعیت، حزب ایتلاف را ایجاد کرد، جناب احمدولی مسعود با پیروی از آن حزب، هر نوع ابتکار فرهنگی و سیاسی را تنها از آدرس بنیاد قهرمان ملی کشور بیرون داده اند.
۷- کارنامۀ شکست و عقب‌گرد سیاسی نداشته و تا این‌دم، از منابع و عواید دولتی سوءاستفاده نکرده است.
۸- در عرصۀ سیاست براساس فرایند اصل «سیاست در مسیر زمان» جهش تدریجی و پایه‌یی داشته تا این‌که استوار بر آن دیدگاه، توانستند وارد میدان ادعای زعامت ملی گردد.
۹- مانند دیگران، به هیچ نوع فساد(اخلاقی، اداری، مالی، سیاسی) آلوده و متهم نمی‌باشند.
۱۰- به اصول و رویکردهای تأمین روابط میان دولتی خارجی آشنا و مبتنی بر حقوق بین‌الملل از آن، شناخت کامل دارند.
۱۱- حلیم، حوصله‌مند، زیرک، با اراده، با برنامه و قاطع اند.
۱۲- تابوشکن و یک سیاستگر چالش‌آفرین برای رقیب منحرف می‌باشند.
۱۳- تجربۀ سیاسی در حدود چهار دهه و برنامۀ دولت‌داری مبتنی بر تغییر نظام را در روی دست دارند.
۱۵- به فاق ملی مبتنی بر عدالت اجتماعی باورمند هستند.
بناً با داشتن شاخص‌های متمایز از دیگران، سزاوار حمایت جدی می‌باشند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.