کمک تازۀ بریتانیا به وزارت فواید عامه

- ۰۳ دلو ۱۳۹۱

مسوولان وزارت فواید عامه می‌گویند که از کمک تازۀ بریتانیا در راستای تطبیق پالیسی حفظ و مراقبت سرک‌ها و ارتقای ظرفیت کارمندان این وزارت استفاده خواهند کرد.
به گفتۀ آن‌ها، پالیسی حفظ و مراقبت سرک‌ها و شاهراه‌های کشور به تازه‌گی از سوی کابینۀ حکومت تصویب شده است.
نجیب الله اوژن وزیر فواید عامه روز سه شنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه کمک تازۀ مالی بریتانیا در کابل گفت که آن کشور متعهد گردیده است که ۴٫۳ میلیون پوند معادل حدود شش میلیون دالر را برای اجرای برنامه‌های وزارت فواید عامه به خصوص در زمینۀ حفظ و مراقبت سرک‌ها و شاهراه‌ها کمک کند.
او گفت: «امروز که ما در یک بخش اساسی دیگری قدم می‌گذاریم، بریتانیا کمک‌های زیادی را در این بخش در نظر دارد که آغاز آن از ۴٫۳ میلیون پوند معادل حدود شش میلیون دالر است. تفاهم‌نامه آن را به امضا می‌رسانیم و این پول از طریق ادارۀ UNOPS به دسترس این وزارت قرار می‌گیرد تا ما این پول را در بخش حفظ و مراقبت سرک‌های افغانستان و ارتقاع ظرفیت به کار بگیریم.»
وزیر فواید عامه می‌گوید که یکی از علت‌های عمدۀ تخریب سرک‌های این کشور، عبور و مرور وسایط تناژ بلند بالای این سرک‌ها است.
او تاکید کرد که تلاش می‌کنند تا از مساعدت جدید بریتانیا در راستای حفظ و مراقبت سرک‌ها و شاهراه‌های این کشور استفادۀ موثر صورت گیرد.
در همین حال، نمایندۀ اداره انکشاف بین‌المللی بریتانیا، حفظ و مراقبت سرک‌ها را در افغانستان در رشد و تقویت اقتصاد این کشور مهم خواند.
آقای مارک مالوله گفت، این کمک بریتانیا بخشی از مساعدت‌های آن کشور به افغانستان است. به گفتۀ او، بریتانیا در کنفرانس توکیو تعهد کرده است که سالانه ۱۷۸ میلیون پوند به افغانستان کمک می‌کند.
او گفت: با پروسه انتقال که حالا در جریان است، مقدار کمک‌های خارجی هم به افغانستان کاهش خواهد یافت، پس به همین خاطر می‌گویم که این بسیار مهم است تا افغانستان دارای شبکه سرک‌های خوب باشد و این یکی از فکتورهای خوبی است در زمینه رشد اقتصاد این کشور در سال‌های آینده.»

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.