امریکا برنامۀ انهدام مراکز تولید مواد مخدر در افغانستان را لغو کرد

۴ حوت ۱۳۹۷

بعد از انجام صدها حمله هوایی ناموفق برای از بین بردن تجارت ۲۰۰ میلیون دالری طالبان،‌ ارتش امریکا در سکوت این برنامه یکساله را لغو کرده است.
همزمان با اعلام پایان این برنامه که تحت عنوان عملیات طوفان سهمگین بوده، دولت ترامپ مذاکرات مستقیم با طالبان را برای پایان دادن به جنگ ۱۹ ساله افغانستان را آغاز کرده است.
mandegarبرنامه هدف قرار دادن آزمایشگاه تولید مواد مخدر طالبان در سال ۲۰۱۷ و همزمان با اعلام رکورد جدید در تولید مواد مخدر در افغانستان آغاز شده بود. در آن زمان امریکا اعلام کرد که طالبان ۵۰۰ آزمایشگاه تولید مواد مخدر دارد که عامل اصلی گسترش جنگ و تامین مالی این گروه است.
بنابراین گزارش، از آغاز این برنامه ارتش امریکا و افغانستان ۲۰۰ حمله هوایی را برای منهدم کردن آزمایشگاه طالبان انجام داده است، اما با این وجود تجارت مواد مخدر گسترش یافته و بنابراین امریکا به آرامی برنامه حملات هوایی برای نابود کردن آزمایشگاه مواد مخدر را لغو کرده است.
این آخرین برنامه پر هزینه برای مبارزه با مواد مخدر و از بین بردن تجارت این مواد در افغانستان است. امریکا در حال حاضر ۹ میلیون دالر برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه کرده ولی با این وجود افغانستان هنوز ۸۱ درصد مواد مخدر دنیا را تامین می‌کند.
به نوشتۀ سیگار، حملات هوایی امریکا در سال گذشته تنها مانع درآمد ۴۷ میلیون دالر طالبان از مواد مخدر شده است و این درحالی است که بازرس ویژۀ امریکا در افغانستان اعلام کرده مقدار دقیق این درآمد به دلیل عدم توانایی در تایید آن امکان‌پذیر نیست.
در سال ۲۰۱۸ بیش از هزار هکتار در افغانستان به کشت مواد مخدر اختصاص داده شده که در نهایت ۶۴۰۰ تن از این مواد در افغانستان تولید شده و این دوبرابر مقداری است که امریکا در سال ۲۰۰۱ کشت می‌شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.