احزاب سیاسی: دست غنی از انتصاب کمیشنران کوتاه شده است

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۷ حوت ۱۳۹۷

احزاب سیاسی می‌گویند که کمیشنران کمیسیون انتخابات توسط نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گزینش می‌شوند.
برخی از اعضای احزاب سیاسی با اشاره به این موضوع می‌افزایند، هرچند احزاب سیاسی طرف‌دار ایجاد کمیتۀ گزینش بودند، اما با تعدیلاتی که در قانون انتخابات و دید‌گاه دو طرف (احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی و حکومت) ایجاد گردید، فیصله شد تا کمیشنران با رأی نامزدان انتخابات mandegarریاست‌جمهوری گزینش شوند.
نور رحمان اخلاقی، عضو هیأت رهبری حزب جمعیت اسلامی، در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: احزاب و جریان‌های مرتبط به انتخابات بر ایجاد دوبارۀ کمتیۀ گزینش در کمیسیون انتخابات تأکید کردند، اما با تعدیلاتی که در دیده‌های طرف‌های دخیل در انتخابات و قانون انتخابات ایجاد گردید، فیصله شد تا کمیشنران توسط نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گزینش شوند.
آقای اخلاقی گفت که رهبری حکومت به‌ویژه ارگ، بر ایجاد کمیتۀ گزینش در شرایط کنونی توافق نداشت و ایجاد این نهاد را زمان‌گیر تعریف می‌کرد.
او گفت که نگرش ارگ معرفی ۱۵ تن از طرف این نهاد، ۱۵ تن از نهادهای مدنی و ۱۵ تن دیگر احزاب سیاسی بود تا مسوولیت کمیتۀ گزینش را پیش ‌ببرد، اما این طرح مورد تایید احزاب و جریان‌های مرتبط به انتخابات قرار نگرفت.
آقای اخلاقی اظهار داشت که کمیشنران به اساس رأی ۱۸ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب می‌شوند. این رویکرد صلاحیت محمداشرف غنی را در امر انتصاب افراد وابسته به تیم حاکم خنثا می‌سازد.
آقای اخلاقی می‌گوید که گزینش کمیشنران وابسته به رأی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری است، رییس حکومت وحدت ملی همانند دیگران یک رأی حق دارد.
او گفت که این برای نامزدان است که با درک شرایط حساس دست به انتخاب افراد با ظرفیت و مدیر بزنند.
این رویکرد مورد استقبال جریان‌های سیاسی مرتبط به انتخابات قرار گرفته است. سید جمال خورشید، سخنگوی جریان سیاسی آجندای ملی می‌گوید که رییس حکومت وحدت ملی، ناگزیر شده تا به خواست‌ مردم و جریان‌های سیاسی در گزینش کمیشنران تمکین کند.
او گفت که برای انتخاب کمیشنران کمیسیون انتخابات، تلاش شود تا افراد توان‌مند که ظرفیت و مدیریت انتخابات را داشته باشند، گزینش گردد.
آقای خورشید باور دارد که جریان‌های سیاسی و تکت‌های انتخاباتی در چگونگی گزینش‌ کمیشنران باید نقش داشته باشند تا برایند انتخابات مورد تأیید همه قرار گیرد.
آقای خورشید با استقبال از روند گزینش کمیشنران توسط نامزدان ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۸ می‌گوید: این وضعیت دست تیم حاکم (ارگ) را در انتصاب افراد وابسته‌ به خود در کمیسیون انتخابات کوتاه می‌سازد.
در همین حال، حکومت محدودیت زمانی و نبود آماده‌گی فنی را دو چالش بزرگ فراراه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری می‌داند؛ اما می‌گوید که انتخابات در زمان معین آن برگزار می‌شود.
محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی، دیروز در دیدار با ارنست‌نارمن، سفیر هالند در کابل با اشاره به این موضوع، گفته است که «محدودیت زمانی و نبود آماده‌گی تخنیکی لازم» دو چالش جدی فراراه انتخابات ریاست‌جمهوری است.
آقای دانش تأکید کرد که انتخابات ریاست‌جمهوری براساس تقویم از پیش اعلان شده برگزار خواهد شد.
معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی افزود که کمیشنران و رییسان دبیرخانه‌های کمیسیون‌های انتخاباتی بر اساس راهکاری که در تعدیل قانون انتخابات، پیش‌بینی شده ‌است، در آینده نزدیک گزینش می‌شوند.
آقای دانش تأکید کرده است که گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی مسوولیت همه اطراف دخیل در روند انتخابات است و تلاش می‌شود تا افراد شایسته‌تر به عنوان اعضای ارشد کمیسیون‌های انتخاباتی معرفی شوند.
پیش از این، محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی در سفری که روز یک‌شنبه(۵ حوت) به نیمروز داشت، اعلام کرد که انتخابات در زمان معین آن یعنی ۲۹ سرطان سال آینده برگزار خواهد شد.
پس از آن ‌که رییس حکومت وحدت ملی، قانون انتخابات را تعدیل و کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرد، کمیسیون‌های انتخاباتی توسط رییسان دبیرخانه‌‌ها سرپرستی می‌شوند.
در اوایل هفته جاری احزاب سیاسی و نهادهای مدنی مرتبط با انتخابات، ۸۴ نفر به شمول ۱۴ زن را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی به حکومت معرفی کردند.
حکومت نیز اعلام کرده است که روند بررسی اسناد این افراد آغاز شده با تکمیل آن، کار گزینش کمینشران از سوی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز خواهد شد.
قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری همراه با انتخابات پارلمانی غزنی، شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی در ۲۹ سرطان سال آینده برگزار شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.