یک گزارش تازه نشان می‌دهد: بیش از نیـم جمعیت افغـانستان در «فقـر همـه‌جانبه» زنـده‌گی می‌کننـد

- ۱۱ حمل ۱۳۹۸

ماندگار: مسوولان در ادارۀ احصاییۀ گزارش تازه‌یی را نشر کرده اند که نشان می‌دهد، بیش از ۵۱ درصد جمعیت افغانستان در «فقر همه‌جانبه» به سر می‌برند.
مسوولان در این اداره و وزارت اقتصاد کشور دیروز یکشنبه، ۱۱ حمل در یک نشست خبری در کابل گفتند که برای تدوین این گزارش پنج، بخش: وضعیت آموزشی، بهداشت، استانداردهای زنده‌گی، تأثیر امنیت بر زنده‌گی و اشتغال مردم را بررسی کرده اند.
mandegarهمزمان با این، مصطفی مستور، وزیر افتصاد در این نشست این گزارش را نخستین گزارشِ همه‌جانبه در پیوند به فقر در کشور عنوان کرد و گفت که وضعیت فقرِ مردم افغانستان در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ ۵۴٫۵ درصد بود، اما با شاخص‌های فقر همه‌جانبه یا «چند بُعدی» این رقم ۵۱٫۷ درصد را نشان می‌دهد.
احمد جاوید رسولی رییس ادارۀ مرکزی احصاییه در این نشست گفت که هدف از تدوین این گزارش کمک به نهادهای توسعه‌یی کشور است تا بتوانند راهکارهای مختلف را براساس آن تدوین کنند.
به گفتۀ آقای موحد، این گزارش براساس آماری که برای مشخص شدن «وضعیت زنده‌گی» مردم افغانستان جمع‌آوری شده بود، تدوین شده است.
در عین حال، آقای مستور بیان داشت که عمر فقر در ولایت‌های مختلف افغانستان و حتا در ولسوالی‌ها فرق می‌کند و افرادی که کمتر از ۴۰ درصد به خدمات عادی دسترسی دارند، در تحلیل فقر همه‌جانبه یا چندبُعدی فقیر شمرده می‌شوند.
به گفتۀ او، این گزارش مشخص کرد که ۳۳ درصد مردمِ فقیر خانواده‌هایی اند که چهار فرزنده دارند و ۶۱ درصد هم خانواده‌هایی اند که بیش از ۱۰ فرزند به دنیا آورده اند. وزیر اقتصاد اظهار داشت که ۶۰ درصد خانواده‌های فقیر، یک نان‌آور دارند آن‌هم بی‌سواد.
مصطفی مستور با اشاره به این‌که افزایش نفوس خانواده و داشتن یک نان‌آور، با فقر ارتباط نزدیکی دارد، بیان داشت که ۴۸ درصد از این خانواده‌ها شخص با سوادشان کمتر از ده سال سن دارد.
آقای مستور اضافه کرد که میزان فقر در شهرها ۱۸ درصد، در روستاها ۶۱ درصد و در میان کوچی‌ها این میزان به ۸۹ درصد می‌رسد. به گفتۀ او: میزان فقرِ همه‌جانبه در ولایت کابل حدود پانزده درصد، در ولایت بادغیس در شمال‌غرب کشور، ۸۵ درصد و در ولایت نورستان در شرق افغانستان ۸۰ درصد است.
این مقام حکومت گفت: «در این گزارش اطلاعات و آماری دربارۀ مواردی مثل محو فقر، محو گرسنه‌گی، تضمین زنده‌گی سالم، تضمین آموزش فراگیر، تأمین آب آشامیدنی، دسترسی به انرژی پاک و قابل استطاعت، کار مناسب و رشد اقتصادی در افغانستان وجود دارد که می‌تواند این کشور را برای دستیابی به «اهداف توسعۀ پایدار» سازمان ملل کمک کند».
مصطفی مستور می‌گوید که از میان ۱۸ هدف برنامۀ توسعۀ پایدار، هفت هدف آن با این بررسی ارتباط دارد و آنان از آن در گزارش شان استفاده کرده اند. آقای مستور، افزایش بی‌رویه جمعیت و سهیم نبودن اکثریت نفوس در چرخۀ تولید و کسب درآمد را اصلی‌ترین عامل گسترده‌گی دامنۀ فقر همه‌جانبه خواند. او گفت که نزدیک به ۷ میلیون نفر در کشور که عمدتاً زنان را شامل می‌شود، از نگاه اقتصادی غیرفعال هستند.
گفتنی است که فقر همه‌جانبه یا « فقر چندبُعدی» یک روش جدید سنجش فقر است که تا کنون در ۱۰۰ کشور جهان مورد استفاده قرار گرفته است.
پیش از این ادارۀ ملی احصاییه و معلومات هر دو سال یکبار با سروی عاید و مصارف، تنها میزان فقر پولی را در کشور گزارش می‌داد، اما به گفتۀ مسوولان در ادارۀ احصاییه، شاخص فقر چند بُعدی، متمم و مکمل شاخص فقر پولی است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.