ریاست ترافیک: پرداخت جریمـه‌های ترافیـکی بانکی می‌شـود

- ۰۴ جوزا ۱۳۹۸

ریاست ترافیک وزارت ترانسپورت، فساد گسترده در روند صدور برگه‌ جریمه ترافیکی در سطح شهرها به ویژه پایتخت را تایید کرده و می‌گوید که پرداخت جریمه‌های ترافیکی به زودی از طریق بانک صورت خواهد گرفت.
جنرال داود چکری رییس ریاست ترافیک وزارت ترانسپورت که دیروز در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، تایید کرد که برخی مامورین ترافیک به دلیل فسادزا بودن سیستم ورقی صدور اوراق جریمه در فساد دخیل هستند.
mandegarاکثر شهروندان به ویژه دارنده‌گان وسایط نقلیه در بزرگ شهرها از عملکرد ماموران اداره ترافیک شاکی بوده و آنان را به درخواست و دریافت رشوه متهم می‌کنند.
بسیاری از راننده‌گان موترهای شهر می‌گویند که آنان مجبور اند که هفته وار ۴۰۰ تا ۵۰۰ افغانی رشوه به ماموران ترافیک بپردازند تا اجازه کار داشته باشند در غیر آن به گونه سلیقه‌ای جریمه خواهند شد.
آقای چکری اما در این باره گفت که وجود فساد گسترده در نظام ترافیک قابل تایید است و ممکن است برخی ماموران ترافیک نیز در فساد دخیل باشند اما این ماموران تنها بخشی از عاملان فساد مالی در این نظام محسوب می‌شوند.
او افزود که برنامه منظم برای مبارزه با فساد در سیستم ترافیک روی دست گرفته شده و روند صدور برگه‌های ورقی جریمه ناشی از تخلف‌های ترافیکی که اصلی‌ترین عامل بروز فساد محسوب می‌شود به‌زودی متوقف خواهد شد.
به گفتۀ او، سیستم الکترونیک پرداخت جریمه ناشی از تخلفات ترافیکی که رانندگان متخلف را به پرداخت جریمه از طریق حساب‌های بانکی به حساب دولت مکلف می‌کند به‌زودی ایجاد خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.