شورای نامزدان: با غنی در ارگ گفت‌وگو نمی‌کنیم

- ۱۸ جوزا ۱۳۹۸

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام کرده‌اند که حاضر به گفت‌وگو با اشرف غنی در ارگ نیستند.
شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، اول جوزا را پایان کار حکومت غنی می‌دانند و بارها هشدار داده اند که ادامۀ کار او به عنوان رییس‌جمهور پس از معیاد درج شده در قانون اساسی-اول جوزا-غیرقانونی ا‌ست.
mandegarاین شورا گفته است که اگر رییس‌جمهور مادۀ ۶۱ قانون اساسی را زیر پا کند، آنان انتخابات را تحریم خواهند کرد.
پس از اعتراض این شورا، اشرف غنی در واکنش به این موضوع اعلام کرد که شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان باید در بارۀ خواسته‌های خود با او گفت‌وگو کند؛ اما این شورا با نشر خبرنامه‌یی گفته است که به هیچ عنوان حاضر نیست در ارگ با اشرف غنی به گفت‌وگو بنشیند.
این شورا خاطرنشان کرده است که هرگونه نشست با اشرف غنی باید خارج از ارگ صورت گیرد.
شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان اشرف غنی را به سوءاستفاده از امکانات دولتی و ادامه کار غیرقانونی متهم می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.