نهادهای ناظر: نـام‌نویسی تقـویتی کمـکی به شفـافیت انتخـابات نمی‌کنـد

گزارشگر:ابوبکر صدیق - ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

مسوولان در نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که روند نام‌نویسی تقویتی با چالش‌های زیاد مواجه است و نمی‌تواند به تقویت و شفافیت در انتخابات کمک کند.
مسوولان این نهاد همچنان می‌گویند که کمبود مراکز برای نام‌نویسی تقویتی، وجود مشکلات فنی و کمبود هزینه در کمیسیون انتخابات، سبب کُندی کار شده است. اما، کمیسیون انتخابات می‌گوید که در بیشتر ۴صد مرکز نام‌نویسی، بیش از ۴۰ هزار تن در کمتر از یک ماه نام‌نویسی mandegarکرده‌اند.
نعیم ایوب‌زاده، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (تیفا) هرچند به آغاز روند نام‌نویسی تقویتی، خوش‌بین است، اما می‌گوید: این روند با ناگزیری از طرف کمیسیون انتخابات آغاز یافت و با چالش‌های فنی و آگاهی‌دهی مواجه است.
آقای ایوب‌زاد که با روزنامۀ ماندگار صحبت، نبود آگاهی‌دهی و چالش‌های فنی را از بن‌بست‌های این روند می‌داند و می‌افزاید: کمبود مراکز رأی‌دهی، بی‌خبری شرکای انتخاباتی از روند‌ نام‌نویسی تقویتی، سبب شده تا این روند با چالش مواجه گردد.
به گفتۀ او، فهرستی که در انتخابات پارلمانی تهیه شده بود نیاز به پاک‌کاری دارد، اما این ثبت نام تقویتی به این چالش رسیده‌گی نمی‌تواند.
آقای ایوب‌زاده با اشاره به کمرنگی اشتراک مردم در روند ثبت نام تقویتی می‌گوید: در ولایت کابل که یکی از بزرگترین ولایت‌هاست، آمار اشتراک کننده‌گان خیلی در روند نام نویسی تقویتی اندک است.
او گفت که با نادیده گرفتن چالش‌های تخنیکی در روند انتخابات، مسوولان کمیسیون انتخابات می‌خواهند این روند دیموکراتیک را قربانی کنند.
رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان، راه‌اندازی برنامه‌های مانند ثبت نام تقویتی را از طرف کمیسیون انتخابات، سرگرمی و تلف کردن زمان می‌داند و می‌افزاید که نام‌نویسی تقویتی نمی‌تواند به شفافیت انتخابات کمک کند.
اما، کمیسیون انتخابات می‌گوید: تا هنوز بیش از ۴۲ هزار تن در مرکز نام نویسی تقویتی ثبت نام کرده‌اند.
عزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات با اشاره به این موضوع در صحبت با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که در ولایت‌های که نیروهای امنیتی، از تأمین امنیت اطمنان داده‌اند، مراکز ثبت نام تقویتی باز است، اما در برخی ولایت‌های بنا بر دلایل امنیتی مراکز بسته مانده است.
آقای ابراهیمی افزود که مشکلات در بخش آگاهی دهی از آغاز روند نام‌نویسی تقویتی وجود دارد، اما این مشکلات اکنون نیز رفع گردید.
معاون سخنگوی، کمیسیون انتخابات نهادهای ناظر انتخاباتی به اتهام‌زنی و نقدهای بی‌مورد، در بارۀ کمیسیون انتخابات متهم می‌کند و می‌گوید: «اگر آمار ثبت نام تقویتی از ۱ صدهزار بلند می‌بود، بازهم نهادهای ناظر نقد می‌کردند و کمیسیون انتخابات را به ارایه آمار خیالی متهم می‌کنند، اما اکنون آمار ثبت نام اندک است نیز این نقدها وجود دارد».
از سویی هم، حبیب‌الرحمان، شینواری، مسوول برنامه‌های دیده‌بان انتخابات افغانستان (ایتوا) با اشاره به چالش‌های موجود در روند نام‌‌نویسی تقویتی، می‌گوید: آمار اشتراک کننده‌گان در روند نام نویسی تقویتی اندک است، اما کمیسیون انتخابات برای پوشانیدن این چالش‌ها به ارایه آمار خیالی دست می‌زند.
آقای شینواری افزود که مراکز نام‌نویسی تقویتی در ولایت‌های ننگرهار، لوگر و تخار حاضر بسته‌اند.
آقای شینواری نیز کمبود مراکز نام‌نویسی تقویتی را در ولایت‌ها ولسوالی‌ها تأیید می‌کند و می‎افزاید که این به زنان و دختران یک چالش است.
او گفت که روند آگاهی‌دهی از آغاز ثبت‌نام تقویتی نیز وجود نداشته است و بیشتر مردم از آن خبر ندارند.
او گفت که نام‌نویسی بدون سامانۀانگشت نگاری، نمی‌تواند از ثبت نام تکراری افراد جلوگیری کند و از طرف دیگر نگرانی وجود دارد که در صورت پاین بودن آمار اشتراک کننده‌گان، کمیسیون انتخابات آمار خیالی ارایه ‌دهد که خود زمینه‌ساز تقلب به نفع تیمی است که در کمیسیون نفوذ دارد.
آقای شینواری، کاهش هزینه انتخابات را یک چالش دیگر می‌داند و می‌افزاید که هزینه کمیسیون انتخابات کاهش یافته است و این سبب کندی کار در کمیسیون انتخابات می‌گردد.

کمپاین‌های پیش از وقت
با این وجود، برخی از تیم‌های انتخاباتی کارزارها انتخاباتی را پیش از وقت راه‌اندازی کرده‌اند.
برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی با اشاره به این موضوع می‌گویند که برخی از روندها و جریان‌های سیاسی که در تکت انتخاباتی تیم حاکم هستند، به کارزارهای انتخابانی پیش از وقت دست‌ می‌زنند.
این نهاد همچنان تیم حاکم را به استفاده از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتی متهم می‌کنند.
نعیم ایوب‌زاده، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان در ادامۀ سحنانش افزود: تیم حاکم با استفاده از روند‌های مانند، روند سبز به راه‌اندازی کارزارهای انتخاباتی پیش از وقت دست زده است.
او گفت که تیم غنی از طرف برخی جریان‌ها مانند روند سبز»= کارزارهای انتخاباتی پیش از وقت را در ولایت‌های فاریاب و جوزجان راه‌اندازی کرده‌اند.
آقای ایوب‌زاده سفرهای محمداشرف غنی و اظهارات او را در ولایت‌ها و برخی مکان‌های دیگر کارزار انتخاباتی ‌می‌دانند و می‌گوید که این کار به علاوه ایجاد چالش در زمان کمپاین‌های انتخاباتی، نقض قانون نیز است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.