احمدولی مسعود به کمیسیون انتخابات: فـردا حتـماً پاسـخ‌گـو هستیـد

- ۲۸ جوزا ۱۳۹۸

در پایان گزینش کمیشنران، چهار ماه قبل در چارچنار ارگ‌ در محضر ۱۷ کاندیدای ریاست‌جمهوری، رهبری حکومت وقت و رسانه‌ها به آقای اشرف غنی گفته بودم که امیدوارم حکومت این‌بار مانند گذشته در کار کمیسیون مداخله نکند. آقای غنی با عکس‌العمل شدید حرفم را رد کرد، اما امروز برعکس به همان شدت مداخله دارد، هشدارم درست برآمد.

mandegar

عنوانی کمیسیون‌ محترم انتخابات
راه‌اندازی انتخابات شفاف و عادلانه به مثابۀ آخرین شانس و تنها گزینه برای بقای افغانستان باقیست. اگر از همین حالا دقت لازم نباشد، مسوولانه عمل نشود و سرنوشت کشور را بگذاریم دست تیمی که خود زادۀ تقلب بوده، از هر وسیلۀ ممکن برای حفظ قدرت استفاده کرده، ماه‌ها می‌شود که عملاً در روز روشن از همۀ امکانات بیت‌المال و منابع دولتی در تضاد کامل با قانون، کمپاین انتخاباتی راه‌اندازی نموده است، این‌بار حتا با تکرار نصف تقلبات گذشته، پیامدهای نامیمون آن یک انتحار ملی را در کشور رقم خواهد زد.
گذشته از همۀ تخلفات دستگاه و تیم آقای غنی، قبل از اینکه دیر شود، اولین و ابتدایی‌ترین اقدام کمیسیون انتخابات، تطبیق بی‌کم‌ و کسر مادۀ نوزدهم قانون انتخابات مبنی بر استفادۀ کامل سیستم بایومتریک برای شفاف‌سازی انتخابات است که خود در پای آن فیصله نموده و برای مردم وعده داده‌اند. هر نوع نقض قانون، سوءمدیریت و تعلل در این راستا قطعاً قابل قبول نیست، کشور را به بحران می‌کشاند، ناقضین قانون و بازیگران سرنوشت مردم، شخص یا متعلق به هر نهادی که باشند، سرانجام در مقابل قانون و پایمال نمودن حق مردم پاسخ‌گو خواهند بود. (وضعیت کمیسیون قبلی عبرت انگیز است)
مدتی می‌شود، جریان راه‌اندازی ثبت نام کاغذی بدون بایومتریک که در مغایرت کامل با همین مادۀ قانون قرار دارد، از همین شروع زمینه‌ساز تقلب، غلط کاری و مهندسی انتخابات بوده که قطعاً باید از آن جلوگیری گردد.
پیام ما عنوانی کمیسیون محترم انتخابات این است که انتخابات را مطابق قانون و بهگونه‌یی که فیصله شده، با پروسۀ ثبت نام بایومتریک شده آغاز نمایند. هیچ‌گونه تهدید، تطمیع، مسامحه کاری، پنهان‌کاری و معامله‌گری در حق مردم را از طرف خود یا نهاد دیگری اجازه ندهند که فردا حتماً پاسخ‌گو خواهند شد.
دستگاه غیرقانونی آقای اشرف غنی بهشدت تلاش دارد تا بهنام انتخابات، کمیسیون را وسیله قرار داده، بار دیگر قدرت را بهگونۀ غیرقانونی قاپیده، غصب نماید و ‌کشور را مانند پنج‌سال گذشته در بحران مدیریت شده نگه‌دارد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.