شورای عالی صلح: از برنامه‌های وزارت صلح خبر نداریم

- ۱۵ سرطان ۱۳۹۸

ماندگار: محمداشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی به اساس به یک فرمان در ۷ سرطان، سلام رحیمی رییس دفتر خود را به عنوان وزیر دولت در امور صلح گماشت.
ریاست حکومت وحدت ملی در خبرنامۀ گفته است که سلام رحیمی در بست خارج رتبه بحیث نمایندۀ خاص رییس حکومت و وزیر دولت در امور صلح تعیین شده است.
mandegarهمچنان در این خبرنامه گفته شده که سلام رحیمی با حفظ تمام حقوق و امتیازاتش، عضویت‌ جلسات کابینه، شورای امنیت ملی، کمیسیون‌ها و شوراهای عالی دارد.
در همین حال، شورای عالی صلح می‌گوید که از فعالیت‌ها و برنامه‌های وزارت دولت در امور صلح آگاهی ندارند.
اسدالله زایری، معاون سخنگوی شورای عالی صلح در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که از فعالیت‌های وبرنامه‌های وزارت دولت در امور صلح آگاه نیستند.
آقای زایری می‌گوید که تمام نهادهای دولتی به برقراری صلح خوش‌بین هستند و هر نهادی که در این مورد قدم بردارد، مورد ااستقبال شورای عالی صلح است.
این در حالی است که شورای عالی صلح نزدیک به ده‌سال می‌شود که در امور گفت‌وگوهای صلح فعالیت دارد، اما اخیراً محمد اشرف غنی طی فرمان وزارت دولت در امور صلح را ایجاد کرد، ظاهراً معلوم می‌شود که این رویکرد بدون در نظر داشت و مشورت با سایر نهادهای دولتی به‌ویژه شورای عالی صلح صورت گرفته است.
آگاهان به این باور اند که ساختار شورای عالی صلح، به جای آوردن صلح، مردم را نسبت به صلح بی‌باور ساخته است و هیچ دست‌آوردی در طول فعالیت خود ندارد. آگاهان ایجاد وزارت صلح را نیز یکی از کارهای ناموثر می‌دانند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.