جان ساپکو: امـریکا و متـحدانش میلیـاردهـا دالـر را در افغـانستان هـدر داده‌انـد

- ۱۶ سرطان ۱۳۹۸

جان ساپکو، بازرس ویژۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان می‌گوید که در هفده سال گذشته، امریکا و متحدان بین‌المللی‌اش، میلیاردها دالر را در افغانستان هدر داده‌اند. بازرس ویژۀ امریکا گفته که این پول‌ها بیشتر در نهادهای امنیتی به مصرف رسیده است.
جان ساپکو، بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان می‌گوید که نبود یک برنامه منظم و عدم هماهنگی درست میان امریکا و افغانستان سبب شده است که افغانستان هنوز هم به عنوان بزرگترین تولیدکنندۀ مواد مخدر در جهان شناخته شود.
mandegarجان ساپکو سربازرس ویژۀ امریکا در امور بازسازی افغانستان، طرح برنامه‌های ضعیف و عدم تمایل مشارکت شهروندان افغانستان، دلیل افزایش مواد مخدر در افغانستان بوده است. تا به امروز، ما هنوز یک استراتژی همه‌جانبه نداریم. و آنچه که ما در گزارش اخیر به ان اشاره کردیم، همان روش‌های گذشته برای مبارزه با این پدیده است، هیچ‌گونه تلاش برای مقابله با مواد مخدر دیگر وجود ندارد.
بازرس ویژۀ امریکا تأکید می‌کند که تا هنوز ۱۳۲میلیارد دالر در بخش بازسازی در افغانستان به مصرف رسیده است اما بخشی از این کمک‌ها در افغانستان به هدر رفته است.
جان ساپکو می‌گوید: آنچه اتفاق افتاده این است که فرماندهان و برخی مقام‌های فاسد، به بهانۀ این که این پول‌ها را به افسران پولیس می‌دهند برای خودشان هزینه کرده‌اند.
بازرس ویژۀ امریکا در این گفت‌وگو همچنان تأکید می‌کند که امریکا میلیاردها دالر را صرف پروژه‌های مختلف در افغانستان کرده است، اما برای حفظ آن کدام برنامۀ نداشته و شهروندان هم نتوانسته به خوبی از آنها محافظت کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.