معذرت‌خواهی از محمد اشرف‌غنی

۲۷ عقرب ۱۳۹۸

یادداشت روزنامۀ ماندگار
چندی پیش، روزنامۀ ماندگار مطلبی را به نشر رساند زیر عنوان «دزدی‌های محمد اشرف‌غنی» که در آن به موضوع حیف‌ومیلِ ۵۰۰ میلیون دالر توسط فرزندان آقای غنی پرداخته شده بود. بعد از نشر آن مطلب، ریاست‌جمهوری و دفتر رسانه‌های حکومت، شکایتی را در برابر این روزنامه در کمیسیون بررسی تخطیِ رسانه‌ها درج کردند و بلافاصله مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار به آن اداره فرا خوانده شد.
mandegarدر آن جلسه به ریاستِ حسینه صافی وزیر اطلاعات و فرهنگ و با اشتراک اعضای کمیسیون؛ نظری پریانی مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار، لطیف محمود معاون و سرپرست سخنگوی ریاست‌جمهوری و آقای بشری رییس دفتر رسانه‌های حکومت، حضور یافتند و مسأله مورد بحث قرار گرفت. در آن نشست، طرف‎ها دیدگاه‌های‌شان را شریک نمودند و در نهایت نتیجه این شد که: مقالۀ روزنامۀ ماندگار به‌دلیل آن‌که بر اساسِ اطلاعاتِ نشر شده در رسانه‌های افغانستان بوده و اصلاً منبع معتبری در مورد آن وجود ندارد، نادرست بوده است. مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار نیز پذیرفت که عنوانِ مطرح شده در آن مقاله درست نبوده و از آن پوزش خواست.
اما کمیسیون بررسی تخطی‌های رسانه‌یی به تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۸ نامه‌یی را به ادارۀ روزنامۀ ماندگار فرستاد که در آن آمده است:
«۱- روزنامۀ ماندگار با نشر یک مطلب در رابطه به مقالۀ فوق، از رییس‎جمهور معذرت‌خواهی نماید.»
این درحالی است که مدیر مسوول روزنامۀ ماندگار در آن نشست گفته بود که اگر محتوایِ مطلب منتشر شده و ادعای صورت‌گرفته درست بوده باشد، آن را کارِ درستی می‌داند و از عملِ خود دفاع می‌کند؛ اما اگر خبرِ فساد پنجصد میلیون دالری فرزندانِ آقای غنی صحت نداشته باشد، او و همۀ همکارانش پوزش می‌‌طلبند.
بنابراین، اکنون که روزنامۀ مانگار متوجه شده است که منبع نشر خبر مورد نظر، معتبر نبوده است؛ به دلیل نشرِ مطلبی که عنوانش در بالا ذکر شد، از آقای محمد اشرف‌غنی، رییس حکومت وحدت ملی پوزش می‌خواهد.
در عین حال، این روزنامه هرگز از نقد بجا، اصلاح‌گرایانه و منصفانه عقب‌نشینی نخواهد کرد و آزادی بیـان را پاس خواهد داشت.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.