احمدولی مسعود در نشست شورای نامزدان: انتخابات افغانستان از مسیرِ قانونی و اصلی منحرف شده است

گزارشگر:ناجیه نوری - ۳۰ عقرب ۱۳۹۸

 احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید که انتخابات افغانستان از مسیرِ قانونی و اصلی اش منحرف شده است. به گفتۀ او، امروز انتخابات افغانستان به یک مضحکه تبدیل شده‌است و این مضحکه، انتخابات را به بحران برده‌است.

احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در نشست امروز شورای نامزدان با اشاره به مواد اعلامیۀ امروز این شورا گفت: اعلامیه امروز شورای نامزدان فقط در حد یک حرف عادی نیست، چون بیشترین نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری عضو این شورا است و اعضای این شورا از هیچ کدام نامزدان که ادعای پیروزی دارند، کمتر نیستند و جایگاه حقوقی خود را دارند، بنابراین تصمیم‌شان تأثیرگذار خواهد بود.

IMG_2251

 

احمدولی مسعود در این نشست خبری گفت: شش ماه تمام منتظر ماندیم، بالاخره حکومت با همکاری کمیسیون انتخابات، حلقات داخلی و خارجی، بستهٔ مهندسی شدهٔ پر از تقلبات گوناگون آماده ساخته، از دیگران و مردم میخواهند تا قبول نمایند و اگر احتمالآ شکایاتی باشد، می‌توانند به کمیسیون شکایات راجع نمایند. این را میگویند اوج افتضاح و توهین به شعور جمعی. کمیسیون شکایات طی ماه ها تا هنوز از صدها مورد تخلفات، قانون شکنی و تخطی های روشن، حرفی، کلمهٔ، تذکری و حتا کنایهٔ نداده است، اکنون در آخر کار چگونه به این دوسیه های پرحجم رسیدگی نماید؟ حکومت در همآهنگی با تعدادی از کمشنران، مهره هایی از درون حلقات ذیربط خارجی چنان گندی به انتخابات زده اند که اکنون انتخابات از مسیر قانونی و قابل قبولش کاملآ بیرون شده است. حالا برگرداندن این گند و پاکسازی آن نسبت به هر گزینهٔ دیگر بحران زأ تر میباشد. حالا اگر کسی را با ۹۰٪ نیز اعلام نمایند، نه قانونی است، نه شرعی، نه دموکراتیک، نه عادلانه، نه شفاف و نه با هیچ معیار ارزشی دیگر نمیتواند قابل قبول باشد. تمامی نمایشنامهٔ شش ماههٔ انتخابات برای قاپیدن مجدد نامشروع قدرت و دوام غیر قانونی حکومت بود. جور آمد چند تجار سیاسی، دو بالایی و ترازو زدن چارهٔ کار نیست، مردم را احمق فکر نکنید، بهتر است چارهٔ دیگری سنجید.

به گفتۀ این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: امروز انتخابات افغانستان به یک مضحکه تبدیل شده‌است و این مضحکه، انتخابات را به بحران برده‌است.

آقای مسعود در ادامۀ سخنانش گفت: “از نامزدانی که ادعای پیروزی دارند می‌خواهیم بپرسیم که اگر شما چند صد میلیون دالر مصرف نمی‌کردید، آیا ممکن بود که ادعای پیروزی نمایید، اگر انتخابات شفاف و عادلانه می‌بود و اگر شما این همه امکاناتی مالی نمی‌داشتید، ممکن بود که بیشتر از سایر نامزدان رأی بیشتر می‌گرفتید. مردم پنج‌سال حکومت‌داری شما را شاهد بودند، بنابراین شما براساس چه برنامه‌یی رأی بیشتر گرفتید؟ شما اگر پول تان را به سایر نامزدان تقسیم کنید. در یک میدان بازی عادلانه مشخص خواهد شد که کی رأی بیشتر می‌گیرد.”

آقای مسعود خطاب به نامزدان مدعی پیروزی گفت: “هشدار امروز شورای نامزدان یک هشدار عادی نیست، شما حق ندارید خاک به چشم مردم بزنید، اذهان عامه را منحرف سازید و  نزد جهانیان طوری وانمود ‌کنید که  شما نماینده‌گان واقعی مردم هستید و بیشتر رأی را دارید و برندۀ انتخابات هستید”.

این عضو شورای نامزدان خاطر نشان کرد: پیش از ماه میزان پیشنهاد کردیم که اول میزان یک گزینه سرپرست بیاید و یا انتقال قدرت صورت بگیرد تا مردم شاهد یک انتخابات شفاف و عادلانه باشند، اما قبول نکردند، نزد یوناما شکایت کردیم، به جامعه جهانی شکایت کردیم و نزد  اعضای کمیسیون انتخابات رفتیم، اما قبول نکردند و خودسرانه به بهانۀ این‌که آماده‌گی تخنیکی باید گرفته شود، زمان بر گزاری انتخابات را تمدید نکردند، اما امروز شاهد هستیم که هدف از آماده‌گی‌های تخنیکی مهندسی انتخابات بوده‌است. امروز ملت شریف افغانستان قطعاً متوجه شدند که حکومت انتخابات را مهندسی کرده‌است.

به گفتۀ این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: از شش میزان تاکنون که دو ماه از برگزاری انتخابات می‌گذرد، شورای نامزدان منتظر نتیجۀ انتخابات هستند. اما نتیجه همچنان نامعلوم و گنگ است.

این عضو شورای نامزدان در بخشی دیگری از صحبت‌هایش گفت: ما با دل ناخواسته و بدون آماده‌گی وارد مبارزات انتخاباتی شدیم. فقط و تنها به هدف تحقق دموکراسی در افغانستان و به این امید که کمیسیون و جامعه جهانی ممکن وضعیت را درک کند و تن به شفافیت در انتخابات بدهند. اما بعد از گذشت دو ماه  که بسته‌ تقلبی و مهندسی شده را آماده کردند، ادعا دارند که نتایج را اعلام می‌کنیم و اگر کسی شکایت داشت، به کمیسیون شکایات مراجعه نماید.

او می‌گوید: کمیسیون شکایات در شش ماه چرا تخلفات را بررسی نکرد و چرا نگفت که حکومت صدها میلیون دالر را به خاطر تقلب مصرف کرده‌است. چرا کمیسیون شکایات نگفت که قوماندان، ولسوال و والی‌ها را به خاطر مهندسی و تقلب در انتخابات مقرر کردند و چرا جامعه جهانی در برابر این همه تخلف صدا بلند نکرد و چرا یوناما که سنگ شفافیت به سینه می‌زند در آن زمان صدا بلند نکرد. اما اکنون به یک باره‌گی تا دفتر سازمان ملل متحد هم صدا بلند کردند که یک فرد تخنیکی به آنان توهین کرده‌است. اکنون می‌گویند که رأی‌های تقلبی را هم وارد سیستم کردیم و شما می‌توانید به کمیسیون شکایات، مراجعه کنید. این حرف‌ها مورد پذیرش ما نیست و هرگز آن را قبول نخواهیم کرد و نتیجه این گونه انتخابات را هرگز نخواهیم پذیرفت.

به باور این نامزد انتخابات ریاست جمهوری: انتخابات افغانستان از مسیر قانونی و اصلی منحرف شده و اگر تلاش هم صورت بگیرد که به مسیر اصلی سوق داده شود، ممکن نیست و بحران‌زاتر خواهد بود. بنابراین شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به طور قطعی اعلام می‌کند که نتایج بیرون آمده از این روال نزد ما پذیرفتنی نیست و آن را قانونی نمی‌دانیم، زیرا اعلام چنین نتیجۀ نه شفاف است نه دموکراتیک نه عادلانه، نه ارزشی و نه انسانی و به هیچ عنوان آن را نخواهیم پذیرفت.

احمدولی مسعود خاطر نشان می‌کند: رهبری حکومت ادعا می‌کنند که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری این کمیشنران را انتخاب کردند، بل آنان را انتخاب کردیم. رهبران حکومت از کمیشنران قبلی امتحان گرفتند و کمیشنران را گزینش کردند که انتخابات پارلمانی را به افتضاح کشانیدند، اما نتیجه انتخابات پارلمانی را قبول کردند، ولی اعضای کمیسیون را محاکمه کردید، یعنی  «یک بام و دو هوا» سپس نامزدان انتخابات را خواستند که اعضای جدید را انتخاب کنند و ما هم انتخاب کردیم، اما در آن زمان به حکومت هشدار دادیم که در کار کمیسیون دخالت نکنید که داکترصاحب اشرف‌غنی عصبانی شدند و گفتند که ما هیچ مداخله نکردیم، اما امروز مشخص شد که او تعدادی را در داخل کمیسیون خریداری کرد تا بتواند به نفع او تقلب کنند و رأی را مهندسی کنند.

او در پایان سخنانش گفت: اکنون نامزدان همان طور که به کمیشنران رأی داده بودند تا آنان از امانت مردم حفاظت کنند و در کارشان صادق باشند و  با سرنوشت مردم بازی نکنند. اما متاسفانه تعدادی از کمیشنران این کار را کردند و اکنون نامزدان حق دارند که از آنان سلب صلاحیت نمایند و نتیجه کارشان را قبول نکنند.

کمیسیون انتخابات با وجود مخالفت‌های شدید نامزدان، نهادهای ناظر و احزاب برای پنجمین روز به بازشماری آرای شماری از ولایات پرداخته است؛ برخی از ولایات به نسبت مخالفت‌های شدید تاهنوز باشماری نشده اند. مسوولان در کمیسیون انتخابات اما گفته اند که در هفتۀ پیش‌رو نتایج ابتدایی انتخاباتِ ۶ میزان را همه‌گانی می‌سازند.

 

 

 

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.