قانون حمایت از کودکان تصویب شد

- ۱۸ قوس ۱۳۹۸

mandegar
مجلس نماینده‌گان دیروز قانون حمایت از کودکان را با اکثریت آرا تصویب کرد.

قانون حمایت از کودکان در سال ۱۳۹۶ خورشیدی به‌ مجلس نماینده‌گان فرستاده شد، اما به دلیل ماده‌های اختلافی در این قانون چند بار از تصویب باز ماند.
یکی از ماده‌های اختلافی قانون حمایت از کودکان، تعیین سن کودکان در این قانون بود.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان سن کودک را در این قانون ۱۸ سال پیشنهاد کرده‌بودند، اما شماری دیگر با این دیدگاه مخالف بودند.
قانون حمایت از کودکان، در ۱۶ فصل و ۱۰۸ ماده ترتیب شده‌است. در این قانون، حقوق اساسی کودکان، مواظب‌های اجتماعی، رشد فرهنگی، مراقبت از کودکان کارگر، حمایت از کودک در برابر بهره‌کشی‌های اقتصادی، خرید‌وفروش و قاچاق کودکان، حمایت از کودکان در برابر فحشا و استفاده‌های جنسی از موردهای هستند که در این قانون گنجانده شده است.
ارگ نیز از تصویب قانون حمایت از کودکان از سوی مجلس نماینده‌گان استقبال کرده است.
صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست حکومت وحدت ملی نیز در برگۀ توییترش نوشته است که حکومت افغانستان از تصمیم مجلس نماینده‌گان مبنی بر تصویب قانون حمایت از کودکان، استقبال می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.