مرکز خبرنگاران افغانستان: به معافیت جرایم پرونده‌های خبرنگاران پایان داده شود

۱۰ جدی ۱۳۹۸

ماندگار: مرکز خبرنگاران افغانستان (AFGC) کارگاه آموزشی سه روزه برای امنیت و مصونیت خبرنگاران در کابل میان ۲۵ تن از خبرنگاران رسانه‌های مختلف دولتی و خصوصی برگزار کرد.
مسوولان در مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گویند که به دلیل وخامت شرایط به ویژه برای خبرنگاران رهنمایی حفظ امنیت و مصوونیت خبرنگاران را در یک رسالۀ به قطر کوچک به نشر رسانده و به دسترس خبرنگاران در این کارگاه قرار دادند.
mandegarاحمد قریشی عضو مرکز خبرنگاران افغانستان که نویسندۀ این رهنمایی تحت عنوان «رهنمایی امنیت خبرنگاران در افغانستان» است، او به روزنامۀ ماندگار می‌گوید که امنیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی از اولویت‌های جامعه و دولت است و باید تلاش شود تا امنیت خبرنگاران به صورت جدی از طرف دولت و نهاهای مربوطه تأمین گردد.
او می‌گوید که به معافیت کسانی که متهم به جرایم و خشونت در برابر خبرنگاران هستند، دولت باید پایان دهد.
مرکز خبرنگاران افغانستان کارگاه آموزشی رهنمایی برای «امنیت و مصوونیت خبرنگاران» را در هشت زون میان خبرنگاران برگزار کرده است تا در راستای حفظ و امنیت خبرنگاران تلاش بیشتر شود.
این رسالۀ دارای پنج فصل است؛ در فصل نخست آن روی امنیت خبرنگاران از نگاه اسناد ملی و بین‌المللی دقت شده است و به تصریح توافق‌نامه‌ها و پرتوکل‌های بین‌المللی حمایت از خبرنگاران و آزادی بیان پرداخته که افغانستان به آن ملحق شده است. در فصل دوم اقدام خبرنگاران برای تأمین امنیت خودشان را مورد بررسی قرار داده است و همچنان در فصل سوم این رساله ساحۀ مأموریت خبرنگاران و چگونه‌گی عمل در آن ساحه، مورد دقت نظر قرار گرفته است و در فصل‌های چهارم و پنجم به امنیت دیجیتالی فعالیت‌های خبرنگاران در جریان کار توجه شده است.
این در حالی است که سازمان بین‌المللی گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین گزار‌ش‌ خود، افغانستان را پس از مکسیکو و سوریه مرگ‌بارترین کشور برای خبرنگاران معرفی کرده است.
از آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی تاکنون، ده خبرنگار در مکسیکو، ده خبرنگار در سوریه و پنج خبرنگار در افغانستان، چهار خبرنگار در پاکستان و سه خبرنگار در سومالیا جان باخته‌اند.
از سویی هم، نی، نهاد حامی رسانه‌های افغانستان، در گزارش سالانۀ خود گفته خشونت در برابر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در این کشور ۴٠ درصد کمتر شده است.
این در حالی است که تا کنون بیش از صدها خشونت در برابر خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است و نهادهای حامی رسانه‌های حکومت را به معافیت از جرایم در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها متهم می‌کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.