نهادهای ناظر به کمیسیون‌های انتخاباتی: نقض تقویم انتخاباتی قابل توجیه نیست

گزارشگر:ابوبکر صدیق - ۰۶ دلو ۱۳۹۸

مسوولان در نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که نقض تقویم اعلام نتیجۀ نهایی و رسیده‌گی به شکایت‌ها انتخاباتی قابل توجیه نیست.
مسوولان در نهادهای ناظر انتخاباتی با اشاره به این موضوع می‌گویند که اختلافات کمیسیون‌های انتخاباتی نباید روی اعلام نتیجۀ و رسیده‌گی به شکایت‌های تأثیر منفی بگذارد.
mandegarاین در حالی است که کمیسیون‌های انتخاباتی مسوولیت‌ها را به شانۀ همدیگر انداخته و همدیگر به ناکاره‌گی و گریز از مسوولیت متهم می‌کنند.
مسوولان در کمیسیون‌های انتخاباتی می‌گویند که در فهرستی که کمیسیون شکایت‌های انتخابات به این نهادهای فرستاده است، ابهام وجود دارد و برخی محلاتی که پیش از این از طرف کمیسیون انتخابات بازشماری شده‌اند، دوباره تکرار آمده است.
کمیسیون شکایت‌های در مکتوب خواهان تفتیش و بازشماری ۵ هزار ۳۷۸ محل شده، اما اکمیسیون انتخابات گفته است که پس از بررسی محل‌ها در فورم‌های مختلف و پراکنده‌یی که از طرف کمیسیون انتخابات به این نهاد گسیل شده است، دریافت که کمیسیون شکایت‌های خواهان بررسی ۵ هزار ۵۷۶ محل است.
کمیسیون انتخابات گفته است که ۱۰۹۸ محل بازشماری و تفتیش شده به تکرار در مکتوب برای بازشماری فرستاده شده است.۷۷۶ محل تکراری طی این مکتوب به کمیسیون انتخابات فرستاده شده و نیز ۱۵۹ محل ذکر شده در مکتوب، اطلاعات ناقص داشت.
زبیر حبیب‌زاده، سخنگوی بیناد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار، نقض قانون و کُندکاری در کمیسیون‌های انتخاباتی را قابل نگرانی می‌داند و تأکید می‌کند که به اساس قانون باید کمیسیون‌های انتخاباتی به مسوولیت‌های خود رسیده‌گی کنند.
آقای حبیب‌زاده می‌گوید که کُندکاری در کمیسیون‌های انتخابات و اختلافات در رابطه به بازشماری محلاتی که در فهرست کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی قرار دارد، سبب نقض تقویم و اعلام نتیجۀ نهایی انتخاباتی می‌گردد و این مورد نگرانی‌ها را جدی ساخته است.
به گفتۀ او، آرایی که مشکل دارد باید به در روشنی قانون به آن رسیده‌گی صورت گیرد، در غیر صورت این به یک مسألۀ بزرگ تبدیل خواهد شد.
پس از اعلام نتیجۀ ابتدایی انتخابات، دسته‌های انتخاباتی حدود ۱۶هزار ۵۰۰ شکایت به این دفتر کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی ثبت کردند.
کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی پس از پایان روند رسیده‌گی به این شکایت‌ها از سوی دفاتر ولایتی، اعلام کرد که قرار است ۶هزار و ۳۱۶ محل رأی‌دهی در ۲۱ ولایت کشور بازشماری شود.
اما، کمیسیون انتخابات می‌گوید که ۱هزار و ۹۸ محل بازشماری شده است و این کمیسیون حاضر نیست تا این محلات را دوباره شماری کند.
مسوولان در این کمیسیون انتخابات با اشاره به این مسألۀ می‌گویند که در بازشماری این محلات نماینده‌های کمیسیون شکایت‌های انتخابات حضور داشته و پای ورق‌های بازشماری شده دست‌خط کرده‌اند.
اما، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان یا فیفا می‌گوید که انتظار نهادهای ناظر انتخابات و مردم این است که رویکردهای کمیسیون انتخابات در کمیسیون شکایت‌های انتخابات تکرار نشود.
سمیرا رسا، سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که کمیسیون انتخابات به حجم بزرگی از شکایت‌های مواجه است و باید در روشنی قانون و کارشیوه‌‌های موجود در این نهاد به آن رسیده‌گی کند.
بانو رسا می‌گوید که انتظار می‌رود که کمیسیون شکایت‌های انتخابات مانند کمیسیون انتخابات با قضایایی و شکایت‌های انتخاباتی برخورد دوگانه نداشته باشد در زمان معین فیصله‌های خود را به اساس قانون به پیش ببرد.
او تأکید کرد که کمیسیون شکایت‌های انتخابات ظرفیت‌های خود را برای رسیده‌گی به شکایت‌هایی که استناف طلب شده‌اند به کار ببرد.
به گفتۀ او، هرچند برای رسیده‌گی لازم به تمام شکایت‌ها کمیسیون شکایات به زمان بیشتر نیاز دارد، اما افزود که در صورتی که کمیسیون شکایات انتخاباتی به چالش مواجه می‌گردد، باید یک راه‌حل سومی را روی دست بیگیرد.
بر اساس اطلاعاتی که شرکت درمالوگ پیش از اعلام نتیجۀ ابتدایی بیرون داده بود؛ حدود ۱۱۰هزار و ۱۲رأی خارج از زمان رأی‌دهی ثبت دستگاه‌های انگشت‌نگاری شده است. هم‌چنان دسته انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» ادعا دارد که حدود ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رأی دیگر پس به گونۀ غیرقانونی وارد سیستم مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات شده است.
دسته‌های انتخاباتی اما می‌گویند که دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی درباره ۳۰۰هزار رأی جنجالی تصامیم گوناگونی را اتخاذ کرده‌اند و برخی از دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات درباره ۱۱۰هزار رأی خارج از زمان فیصله کرده‌اند که آرای این محلات رأی‌دهی بازشماری شود، اما برخی از دفاتر ولایتی دیگر این کمیسیون آرای خارج از زمان را اعتبار داده است.
قانون انتخابات ۳۶ روز کاری را برای ثبت شکایت‌های دسته‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی در برابر اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری، رسیده‌گی به این شکایت‌ها، ثبت شکایت‌های استینافی و رسیده‌گی به آن‌ها در نظر گرفته است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون انتخابات، نامزدان معترض، احزاب سیاسی و طرف‌های دخیل در روند انتخابات پس از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری تنها سه روز کاری فرصت دارند تا اعتراض‌شان را در برابر اعلام این نتیجه ثبت کنند؛ پس از آن دفاتر ولایتی کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی ۱۵ روز کاری فرصت دارند تا به این شکایت‌ها رسیده‌گی و فیصله نهایی‌شان را صادر کنند. در حال حاضر تمام مراحل ثبت و شکایت‌های به اتمام رسیده‌ است، اما کمیسیون انتخاباتی عدم کارایی را به دوش همدیگر می‌اندازند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.