اترا: فروشنده‌گان سیت‌های موبایل، از کمپنی‌های واردکننده جواز بگیرند

۲۵ دلو ۱۳۹۹

اداره اترا امروز ( شنبه، ۲۵ دلو) در اعلامیه ای میگوید که بر اساس تصمیم این ادارۀ واردکننده‌گان سیت‌های مبایل در کشور مکلف اند، تا جوازنامۀ اداره اترا و سند معیار تولیدات و تاییدی IMEI را ازکمپنی‌ مبایل‌های مربوطه داشته‌باشند.

این اعلامیه می افزاید که بورد ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی، در مورد پیش‌نهاد شماره ۹۴ ریاست حقوق و جواز؛ تصمیم گرفت که پس از این، موضوع واردات سیت‌های مو‌بایل نیز در زمرۀ جوزانامه‌های تورید وسایل مخابراتی شامل گردد، تا این‌که جلو واردات مبایل‌های بی‌کیفیت، کاپی و دارای IMEI کُد جعلی در کشور گرفته شود.

به اساس این اعلامیه ریاست حقوق و جواز این اداره مکلف شد تا این تصمیم را با واردکننده‌گان سیت‌های مو‌بایل، تجارملی، وزارت‌های مالیه، تجارت، اقتصاد و هم‌چنین دادستانی کُل، گمرکات زمینی، فرودگاه‌ها، ادارات حراست از قانون و ارگان‌های زیربط دیگر ابلاغ نماید.

در این اعلامیه آمده است که اداره تنظیم خدمات مخابراتی، این گام را درجهت تطبیق بهتر طرزالعمل جلوگیری استفادۀ مبایل‌های مفقودی برداشته که با این کار از دزدی موبایل‌ وجرایم امنیتی جلوگیری گردیده و سطح مشکلات صحی و امنیتی که از طریق مبایل‌های دارای IMEI کُد جعلی برای شهروندان کشور پیش می‌آید کم‌تر خواهدشد.

در اخبر این اعلامیه آمده است که پس از این در گمرکات کشور تنها سیت‌های موبایل وارداتی تشریح و اجازۀ فروش دارند که واردکننده‌گان آنها جوازنامۀ توروید وسایل مخابراتی اداره اترا و هم‌چنان تصدیق کیفیت و IMEI کُد معیاری را از کمپنی موبایل‌های مربوطه داشته باشند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.