بنیاد رحمانی، مبلغ دوصد صدهزاز افغانی، به خانوادۀ سهراب اسپندی کمک کرد

۶ حوت ۱۳۹۹

بنیاد خیریه حاجی اجمل رحمانی، مبلغ دوصد صدهزاز افغانی، به خانوادۀ سهراب اسپندی کمک کرد.
مجیب ضیا، فعال جامعۀ مدنی، مبلغ دوصد هزار افغانى از کمک هاى حاجى اجمل رحمانى را، امروز به پدر سهرا ب (کودک اسپندى که در انفجار  چهاراهی بره‌کى جان باخته بود) تسلیم کرده است.
پیش از این حاجی اجمل رحمانی، مبغ ۳۰۰هزار افغانی را به خانوادۀ مادری که در انفجار بره‌کی با دو کودکش زخم برداشته بود، کمک کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.