غنی: آنانی که در صف جمهوریت ایستاده نمی‌شوند، دیگر برای شان در دولت جای نیست

- ۲۹ حمل ۱۴۰۰

رئیس جمهور غنی به ۱۶ تن از منسوبین پولیس و امنیت ملی، مدال های دولتی تفویض کرد

ارگ در خبرنامه‌ای می‌گوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز در قصر چهار چنار ارگ در جلسه شش ونیم، برای شانزده تن از منسوبین حوزۀ اول امنیتی شهرکابل، مدال های درجه دوم بریال را تفویض نمود.

در فرمان رئیس جمهور غنی، در رابطه به تفویض مدال ها به منسوبین متذکره آمده است: این منسوبین که وظایف خویش را با شجاعت و صداقت انجام داده اند، به منظور تقدیر از کارکردهای آنان مدال ها تفویض می گردد.

در این خبرنامه آمده است که پس از تفویض مدال از سوی رئیس جمهور غنی به منسوبین متذکره، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، ضمن ارائه معلومات در رابطه به دستآوردهای جلسۀ شش ونیم، گفت که تعقیب تعهدات به یک اصل مبدل شده است و در نتیجه تلاش دوامدار، گراف جرایم در شهرکابل به گونه بی سابقه پایین آمده است و رضایت مردم از خدمات دولتی در سطح بلند قرار گرفته است.

این خبرنامه می‌افزاید که رئیس جمهور کشور پس از استماع گزارشات و معلومات آنان، دستآوردهای جلسۀ شش ونیم را مورد ستایش قرار داد و گفت که شما در نتیجه مدیریت گروپی تغییرات مثبت آوردید، ظرفیت دارید، ادامه دهید و من از شما حمایت قاطع می نمایم.

آقای غنی با اشاره به اعلان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، گفت که در تاریخ معاصر، اولین بار است که برای افغانستان به همه فرصت مناسب فراهم شده است، ما از دو سال به اینسو آمادگی کامل داریم و بخاطر رفتن آنان، پلان همه جانبه را ترتیب نموده ایم.

وی افزود که ما بخاطر حفاظت از خاک خویش، آمادگی کامل داریم، وقت آن رسیده است که حاکمیت ملی افغانستان به گونه کامل تطبیق گردد و افغانستان بیطرفی خود را ثابت سازد.

آقای غنی در ادامه گفته است که یک صف جمهوریت است و صف دیگر دشمن، آنانی که در صف جمهوریت ایستاده نمی شوند، دیگر برای شان در دولت جای نیست. طالبان بخاطر دوام جنگ، هیچگاه مشروعیت دینی ندارند، اجماع علمای جهان اسلام، جنگ افغانستان را نامشروع خوانده است.

او با اشاره به بازنگری روابط کشورهای منطقه با افغانستان، گفت که امروز، روز تصمیم برای پاکستان است، اگر کشور ما ناامن باشد، آن کشور نیز نا آرام می باشد. اگر شما آسایش ما را می خواهید، آنان نیز آسایش خواهند داشت. انتخاب دوستی و دشمنی در دست شما است، در صورتی که پاکستان دوستی را انتخاب کند، افغانستان آماده است که با افزایش همکاری کشورهای منطقه و جهان، با پاکستان همکاری نماید.

هم چنان در این خبرنامه آمده است آقای غنی در اخیر سخنانش گفت که دیدگاه ما حاکمیت، جمهوریت ،مردم سالاری، افغانستان آباد، آزاد و مستقل است؛ اگر طالبان در این چارچوب صلح می کنند، آغوش ما به روی آنان باز است و بدون آن، انتخاب جنگ و دوام آن، بهانۀ طالبان است. ما مردم ترس نه، بلکه دارای اراده محکم هستیم.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.