قسمت بیستم؛ خبر، خبرنگار، رسانه و مخاطب

نویسنده:حامد علمی - ۲۹ عقرب ۱۴۰۲

فصل سوم
رسانه
انواع رسانه‌ها
تقسیم بندی به اساس وابسته‌‎گی
تعدادی از رسانه‌ها را به اساس وابسته‎‌گی آنها تقسیم بندی نموده‌اند و به این باورند که تمام رسانه‌ها به سه بخش زیر تقسیم می‌شوند:
رسانه‌های دولتی عبارت از آن دسته رسانه های اند که از طرف دولت‌ها راه اندازی می‌شوند. طوریکه دولت‌ها در ایجاد و مدیریت آن سهم دارند و یا حکومت‌ها بودجه آنرا تمویل می‌کنند. این نوع رسانه‌ها بازتاب دهنده‌ی فعالیت‌ها و دست آوردهای حکومت و مقامات عالی‌رتبه کشور می‌باشند. سبک نگارش یا بیان اخبار این نوع رسانه‌ها از سایر رسانه‌ها متفاوت است. در این‌گونه رسانه‌ها عناوین مقامات بلند رتبه به کثرت استعمال شده و اخبار نظر به جایگاه و سهم مقامات دولتی رده بندی می‌شوند. طوریکه در اول اخبار بیش‌تر فعالیت‌ها و گفتارهای شخص اول کشور منعکس می‌گردد.
رسانه‌‌های مستقل به آن رسانه‌هایی گفته می‌شود که توسط یک شخص یا اشخاص بدون وابسته‌‎گی به کدام دولت، نهاد یا جریان سیاسی اجتماعی فعالیت می‌کند و توسط شخصی ثروت‌مند یا هم تجارت پیشه برای اهداف اقتصادی راه اندازی می‌گردند.
یک تعداد رسانه‌های وجود دارند که وابسته به احزاب،‌ جریانات، نهادها و شرکت‌ها بوده و خط فکری خاصی را تعقیب می‌کنند. این رسانه‌ها با پیروی از قانون رسانه‌های یک کشور فعالیت می‌کنند، ولی در محتوای آن به اهداف فکری خویش به‌طور علنی یا هم ضمنی می‌پردازند.
تقسیم بندی مبنی بر محتوی
برنامه‌ها و صفحات رسانه‌ها را می‌توان مبنی بر محتوی نیز تقسیم بندی نمود. طوریکه دیده شده یک رسانه به‌طورکامل به یک محتوای اختصاص یافته و موضوعات آن رسانه در محور یک مضمون می‌چرخد. مانند رسانه‌ه ا یا برنامه و صفحات سیاسی،‌ ورزشی یا سایر مسایل اجتماعی،‌ هنری و اقتصادی. گزارش‌ها،‌ عکس‌ها مصاحبه‌‎ها و همه محتوای این نوع رسانه‌ها به همان موضوع اختصاص دارند.
ادامه دارد…
اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.