تولید جای‌گزین برای شیر مادر ممنوع است

- ۰۵ سنبله ۱۳۹۱

ناجیه نوری
تغذیه با شیر مادر در ساعات اولیۀ پس از ولادت نوزاد و تا شش‌ماه نخست پس از تولد، موجب کاهش ۲۲  درصد مرگ و میر نوزادان می‌گردد.
داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه در همایش تجلیل از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر که روز گذشته در کابل برگزار گردیده بود، با بیان این مطلب گفت: تغذیه با شیر مادر تاثیر بسیار زیادی بر صحت مادران و نوزدان دارد.
وزیر صحت عامه می‌گوید، تغذیه با شیر مادر نه تنها بالای صحت نوزدان تاثیر گذار است، بل بر صحت مادران نیز تاثیر بسیار زیادی دارد.
او همچنان گفت، وزارت صحت عامه برای حمایت از تغذیه با شیر مادر برنامه‌های زیادی از جمله مقررۀ حمایت از تغذیه با شیر مادر را به همکاری ارگان‌های مختلف انجام داده است.
او تاکید کرد، برای حمایت از این مقرره کمیتۀ ملی ایجاد گردیده که در این کمیته همکاران و ارگان‌های مختلف عضویت دارند.
بانو دلیل افزود، ولی با آن‌هم در دو بخش یکی عرصۀ تحقیقاتی که به منظور مطمین‌شدن از موثریت برنامه‌ها راه‌اندازی شده و دیگری حمایت از حقوق قانونی مادرانی که کارمند هستند، باید تلاش بیشتر صورت گیرد.
وی اضافه کرد، ما باید مطمین شویم که تمام مادران کارمند چه آنانی‌که در بخش خصوصی کار می‌کنند و چه آنانی‌که در بخش دولتی شاغل هستند، باید از رخصتی ۱۳ هفتۀ  که زمینه را برای شیردهی نوزادان آنان فراهم می‌سازد، مستفید ‌شوند.
بانو دلیل، تولید و اعلان جای‌گزین‌های شیر مادر در افغانستان را ممنوع دانسته گفت،  تولید جایگزین‌های شیر مادر غیرقانونی است و ما با ارگان‌ها و نهادهایی‌که این قانون را تطبیق نکنند، برخورد خواهیم کرد.
پیتر کرولی نماینده یونیسف در این همایش گفت، در سال ۲۰۰۴ تغذیه با شیر مادر در افغانستان ۳۵ درصد بود که خوش‌بختانه این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۵۴ درصد افزایش یافته است.
او این ارقام را یک موفقیت  بزرگ دانسته گفت، این موفقیت نتیجۀ هم‌آهنگی ارگان‌های مربوطه دولت افغانستان را نشان می‌دهد که تغذیه باشیر مادر را از طریق قانون تشویق و حمایت کردند.
به گفتۀ کرولی، کودکانی که در دو سال اول زنده‌گی خود با شیر مادر تغذیه کافی نمی‌شوند، خطر مرگ و میر آنان پنج برابر بیشتر از سایر کودکان است.
به باور وی، توسعه و سرعت بخشیدن به برنامه‌های تغذیه از شیر مادر باید از برنامه‌های اولیهْ دولت افغانستان و همکاران انکشافی آن باشد.
نماینده یونیسف افزود، ما برنامه‌های حمایت از ارگان‌های مربوطه را تا زمانی‌که مطمین شویم که تمام نوزادان افغانستان تا شش ماه اول حیات‌شان از شیر مادر تغذیه می‌کنند، ادامه خواهیم داد.
نماینده یونیسف افزود، هفته جهانی تغذیه با شیر مادر یک فرصتی است برای تجلیل از دست‌آوردها؛ اما مساله مهم این‌که باید برنامهه طرح کنیم که براساس آن تمام نوزادان افغان تا شش ماه اول زنده‌گی خود از شیر مادر تغذیه نمایند.
در همین حال، داکتر احمد شادول نماینده سازمان صحی جهان در این همایش گفت، هدف امسال هفتۀ تغذیه با شیر مادر به کار بردن، دست‌آوردها و تجارب بیست سال گذشته است.
او تاکید کرد، توافقنامۀ استراتژی جهانی جهت افزایش میزان تغذیه با شیر مادر  در شش ماه اول زنده‌گی، برای رسیدن به اهداف هزاره چهارم که کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال می‌باشد، لازمی است.
از هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در شش ماه اول زنده‌گی، در بیش از ۱۸۰ کشور دنیا همه ساله در چنین روزی(۵ اگست) تجلیل می‌شود.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.