نهادهای ناظر انتخاباتی: کمیشنـران خـارجی کمیسیـون‌های انتخـاباتی  تاهنـوز هیـچ دست‌آوردی نـدارند

نهادهای ناظر انتخاباتی: کمیشنـران خـارجی کمیسیـون‌های انتخـاباتی تاهنـوز هیـچ دست‌آوردی نـدارند

مسوولان در نهادهای ناظر انتخاباتی، می‌گویند که پراکنده‌گی در کمیسیون انتخابات سبب شده است تا کمیشنران خارجی در این نهاد بدون لایحۀ وظایف بمانند. آنان در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گویند که کمیسیون انتخابات درگیر کارهای روزمره‌ شده است، به همین...

ادامه مطلب...
احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: دو تیم دولتی نتیجۀ انتخابات را با استفاده از کمپیوتر دستکاری می‌کنند

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری: دو تیم دولتی نتیجۀ انتخابات را با استفاده از کمپیوتر دستکاری می‌کنند

ماندگار: دو روز پیش کمیسیون انتخابات در مراسمی به نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری اعتبارنامه دارد. احمدولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری حین به دست آوردن اعتبارنامه می‌گوید که مسوولان حکومت وحدت ملی که به عنوان نامزد در انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند، در پی مهندسی...

ادامه مطلب...
تشکیلات دبیرخانۀ شورای عالی صلح با وزارت صلح مدغم می‌شود

تشکیلات دبیرخانۀ شورای عالی صلح با وزارت صلح مدغم می‌شود

برخی منابع از انتقال برخی صلاحیت‌ها و همچنان تشکیلات دبیرخانۀ شورای عالی صلح به وزارت دولت در امور صلح خبر می‌دهند. همزمان ریاست‌جمهوری می‌گوید که برای کار و مدیریت برنامه‌های صلح، وزارت دولت در امور صلح مسوولیت بیشتر خواهد داشت...

ادامه مطلب...
مدافعان حقوق زن: ادعاهای سوءاستفادۀ‌ جنسی با جدیت بررسی شود

مدافعان حقوق زن: ادعاهای سوءاستفادۀ‌ جنسی با جدیت بررسی شود

تبعات عدم پیگیری قضیه دادن رشوۀ جنسی شماری از زنان به مقامات بلند رتبۀ حکومتی، برای زنان و دختران افغانستان تباه‌کننده است. مسوولان در نهادهای مدنی و فعالان حقوق زنان با بیان این مطلب تأکید دارند که بحث آمدن طالبان مطرح...

ادامه مطلب...
حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان: حکـومت بایـد جلـو تهـدید رسـانه‌ها را بگیـرد

حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان: حکـومت بایـد جلـو تهـدید رسـانه‌ها را بگیـرد

نی حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید که وضعیت رسانه‌ها با گذشت هر روز شکننده‌تر می‌شود و حکومت باید جلو تهدید رسانه‌ها را بگیرد تا شاهد بسته شدن رسانه‌ها نباشیم. نگرانی نی در حالی مطرح می‌شود که در یک هفتۀ اخیر،...

ادامه مطلب...