وزیر امور زنان: در ۱۶ روز کمپایـن، عوامل خشـونت  در برابـر زنـان بررسـی شـد

وزیر امور زنان: در ۱۶ روز کمپایـن، عوامل خشـونت در برابـر زنـان بررسـی شـد

بازنگری قانون منع خشونت علیه زنان به همکاری کمیته امور زنان مجلس نماینده‌گان، ارایه برنامه‌های آگاه‌دهی قانون خانواده، بازنگری قانون منع آزار و اذیت اطفال و زنان و بررسی قضایا خشونت علیه زنان از جمله برنامه‌های سال 1399 وزارت امور...

ادامه مطلب...
تفـکر خـالق «خـر بـی‌فرهنـگ»  از کجـا آب مـی‌خـورد

تفـکر خـالق «خـر بـی‌فرهنـگ» از کجـا آب مـی‌خـورد

از چند روز به این‌سو گفته‌های حلیم تنویر، مشاور پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ در شبکه‌های اجتماعی جنجال‌برانگیز شده است. حلیم تنویر در مراسم گرامی‌داشت از فعالیت‌های محمدگل مهمند در شهر کلن آلمان، در مورد اختلاط اقوام می‌گوید که اگر صلاحیت...

ادامه مطلب...
افشاگری واشنگتن‌پست:  اسنـاد دروغ‌گویـی دولت‌هـای امریـکا دربارۀ جنـگ در افغانستان

افشاگری واشنگتن‌پست: اسنـاد دروغ‌گویـی دولت‌هـای امریـکا دربارۀ جنـگ در افغانستان

روزنامۀ «واشنگتن‌پست» روز دوشنبه مجموعه‌یی از اسناد محرمانه را منتشر کرده که نشان می‌دهد دولت‌های امریکا یکی پس از دیگری در مورد واقعیات جنگ در افغانستان به مردم خود دروغ گفته‌اند تا تصمیمات خود در مورد این مناقشه را توجیه...

ادامه مطلب...
ریاست حکومت وحدت ملی در روز جهانی مبارزه با فساد: در نهـادسازی برای مبـارزه با فسـاد اداری ناکـام بـوده‌ایم «مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری موفق نبوده است»

ریاست حکومت وحدت ملی در روز جهانی مبارزه با فساد: در نهـادسازی برای مبـارزه با فسـاد اداری ناکـام بـوده‌ایم «مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری موفق نبوده است»

سرور دانش، معاون دوم ریاست حکومت وحدت ملی می‌گوید که حکومت وحدت ملی به اهدافش برای مبارزه با فساد اداری نرسیده و افغانستان هنوز هم به کمک‌های بین‌المللی برای مبارزه با فساد نیازمند است. آقای دانش که دیروز دوشنبه، 18 قوس...

ادامه مطلب...
شورای نامزدان: شیوه‌های غیرقانونی در روند انتخابات قابل تحمل و پذیرش نیست

شورای نامزدان: شیوه‌های غیرقانونی در روند انتخابات قابل تحمل و پذیرش نیست

ماندگار: شورای نامزدان می‌گوید که کمیسیون انتخابات بایستی بداند که شورای نامزدان ریاست‌جمهوری و مردم افغانستان شیوه‌های غیرقانونی در روند انتخابات را قابل تحمل و پذیرش نمی‌داند. اعضای این شورا در خبرنامه‌یی که ناوقت دیروز به رسانه‌ها فرستاده اند، گفته اند:...

ادامه مطلب...