اول جدی انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در تاریخ افغانستان

جمعۀ گذشته (اول جدی 1396)، شانزدهمین سال روز انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در تاریخ سیاسی افغانستان بود. در تاریخ اول جدی سال ۱۳۸۰، قدرت به صورت صلح آمیز و با برگزاری مراسمی، از آقای ربانی رییس جمهور دولت اسلامی افغانستان به...

ادامه مطلب...

افغانستان خانه‌یی برای همه گروه هایی تروریستی جهان

دو روز پیش، کابل بار دیگر شاهد یک رویداد امنیتی توسط داعش بود. گروه انتحاری مربوط داعش بر یکی از حوزه‌های تعلیمی امنیت ملی حمله کرده و شش ساعت جنگیدند تا از پا درامدند. این خبر یک بار دیگر نشان...

ادامه مطلب...

راه برای توزیع شناسنامه‌های برقی باز شد

سرانجام کمیتۀ مختلط هردو مجلس شورای ملی، فرمان تقنینی رییس حکومت وحدت ملی را مورد تایید قرار داده است و قرار است که به زودی اولین شناسنامۀ برقی به آقای غنی توزیع شود. به اساس این فرمان که به تصویب مجلس...

ادامه مطلب...

مـوترهای شیشه سیـاه و امنـیت اجتمـاعی

در این روزها، کمپاین از بین بردن فیلم‌های سیاه از روی شیشه‌های موتر، در شهر کابل آغاز شده است و مسلماً باعث اعتراض‌هایی هم شده است. وقتی به جاده یی می بینیم که قطاری از موترهای شیشه سیاه به سرعت...

ادامه مطلب...

برکناری عطا محمد نور و میدان‌دادن به داعش در شمال

در این روزها، بحث ماندن و یا هم رفتن عطا محمد نور والی ولایت بلخ بار دیگر بالا گرفته است. آخرین گفته‌ها در این مورد این است که جمعیت اسلامی- حزبی که عطا محمد نور رییس اجرائیه آن است- از...

ادامه مطلب...