ســریالِ ناگشودۀ حملاتِ انتحاری

روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته، نیروهای دهشت‌افکن وارد شفاخانۀ چهارصد بستر ارتش (شفاخانۀ سردار محمد داوود خان) شدند و دست به قتلِ گسترده زدند. مهاجمان توانستند که سه ساعت به قتلِ مردم بپردازند و هفت‌ساعت در برابرِ نیرو‌های دولتی بجنگند. در...

ادامه مطلب...

به‌راستی غنی در انتخابات مداخله نمی‌کند؟

دو روز پیش، آقای غنی در مراسم افتتاحِ هفتمین سال کاریِ مجلسِ شانزدهم، ضمن تأکید بر برگزاری انتخاباتِ پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها در آیندۀ نزدیک، گفت: «نه خودم ارادۀ دخالت در انتخابات را دارم و نه به کسی دیگر اجازه...

ادامه مطلب...

مجلـس نماینـده‌گان و آزمـون جـدید

رییس‌جمهور غنی، دور هفتم پارلمان افغانستان را افتتاح کرد و از تطبیق قانون سخن گفت و بار دیگر وعده‌هایی را به مجلس ارایه کرد. این‌ درحالی‌ست که از زمان قانونیِ برای برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان، دوسال گذشته است، اما رییس‌جمهور...

ادامه مطلب...

آب آبروست، امــا…

روز گذشته، چهارمین کنفرانس ملی آب زیر عنوان «آب و انکشاف پایدار» در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار گردید که در آن، شماری از مقامات عالیِ دولتی از جمله رییس‌جمهور غنی حضور داشتند. هدف از برگزاری این کنفرانس، گفت‌وگویِ دوره‌یی در خصوصِ منابع...

ادامه مطلب...

از محاصرۀ اقتصادی عبور باید کرد

نزدیک به دو هفته است که مقام‌های پاکستانی در یک اقدامِ کم‌سابقه، دروازه‌های مرزیِ خود را به روی افغانستان بسته‌اند. بر اساسِ گزارش‌های رسانه‌ها، در هر دو طرفِ مرز، هزاران کامیون مواد خوراکی و افرادی که به دلایلِ مختلف به...

ادامه مطلب...