سایۀ ناامنی‌های شمال بر دیوار همسایه‌های ماورای آمو

شنبه 26 ثور 1394   حالا تنها ما از ناامنی‌های شمال نمی‌نالیم؛ آن‌چه رییس‌جمهور غنی از آن به نامِ «تروریسم بین‌المللی» یاد می‌کند، همسایه‌های شمالی‌‌مان را نیز نگران کرده است. آن‌چه به‌یقین می‌توان گفت این است که ناامنی‌های اخیر در شمال ـ...

ادامه مطلب...

سفرهای دلهره‌آورِ مقامات پـاکستانـی

چهارشنبه 23 ثور 1394   چاشتِ روز گذشته، نخست‌وزير و مقاماتِ ارشدِ سیاسی‌ـ نظامی و ملکی پاکستان، وارد افغانستان شدند تا با آقای غنی و عبـدالله دیدار و گفت‌وگو کنند. گفته شده است که این سفر، به دعوت رییس‌جمهور غنی صورت گرفته است....

ادامه مطلب...

واکنش‌ها را جدی بگیرید

سه شنبه 22 ثور 1394   جنگ و ناامنی در این روزها به مرحله‌یی رسیده که نگرانی‌های مردم و حلقات و چهره‌های سیاسی را آشکار کرده است. دیروز شماری از چهره‌های مطرحِ سیاسیِ جهاد و مقاومت، در بنیاد شهید مسعود گرد هم...

ادامه مطلب...

ایدۀ قابل تأملِ «کشورهای سوم و چهـارم»

دو شنبه 21 ثور 1394   رفت‌وآمدِ مقام‌های برحال و اسبقِ پاکستانی به افغانستان شدت یافته است. این سفرها که شاملِ سفر مقام استخباراتیِ پاکستان و دیدار پنهانیِ او با رییس‌جمهور غنی، و سفر آصف‌علی زرداری رییس‌جمهور پیشینِ پاکستان به افغانستان و...

ادامه مطلب...

جنگ با شمشیرِ دو لبه

آن‌چه از این هفت‌ماه کار حکومت وحدت ملی می‌شود استنباط کرد، حداقل این است که سرانِ این حکومت از هر دو فراکسیون حاضر، هیچ‌کدام میل به سکوت و دست‌ روی‌ دست گذاشتن در برابر افراطیون و هراس‌افکنان را ندارند. هرچند...

ادامه مطلب...