کشف‌هـای بـزرگِ لویه‌جـرگۀ مشـورتی صلـح

روز گذشته لویه‌جرگۀ فرمایشیِ آقای غنی زیر نامِ «لویه‌جرگۀ مشورتی صلح» پایان یافت و نتیجۀ آن نیز پس از روزها راه‌بنـدی و تعطیلی و گِرانی اجناس در پایتخت، یک قطعنامۀ بیست‌وسه ماده‌یی بود که از آن به گونۀ طنز می‌توان...

ادامه مطلب...

جرگه مشورتی صلح زیر ساتور دنده و چماق دیموکراسی دفن می‌شود

 روز گذشته، اولین روز برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح بود. بر بنیاد آنچه که در روز اول جرگه گذشت، به صراحت نشان داده شد که جرگه در فضای بسیار استبدادی و اختناق دایر شده است و با توجه به آن...

ادامه مطلب...

تمدید کارِ غنی و یک خطرِ بزرگ برای افغانستان

تمدید کارِ آقای غنی بر اساس حکم و تفسیرِ فرمایشی دادگاه عالی از قانون، انتقادها و نگرانی‌هایِ بسیارکلانی را در سطح جامعه و نخبه‌گانِ سیاسی افغانستان برانگیخته است. قوۀ قضاییۀ کشور هرقدر هم پیرامونِ حکمِ صادرۀ خویش دلیل و توجیه...

ادامه مطلب...

حکم فرمایشیِ دادگاه عالی قابل «ابطال» است

سه قرن پیش، متفکر و حقوق‌دانِ سیاسیِ اهل فرانسه بر تفکیک قوای سه‌گانۀ دولت (مجریه، مقننه و قضاییه) در اثر معروفِ خود «روح‌القوانین» تأکید کرد. این تأکید مبتنی بر این فرضِ بدیهی بود که خودکامه‌گانِ فراوانی در دلِ تاریخ یافت...

ادامه مطلب...

دادگـاه عـالی بـه دادِ غنـی رسیـد

دیروز ساعاتی پس از آن‌که شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در یک اعلامیۀ خبری از تحت فشار قرار دادن دادگاه عالی از جانب ریاست‌جمهوری برای تمدید کار حکومت کنونی بعد از اولِ جوزا خبر دادند، سندی در رسانه‌ها و شبکه‌های...

ادامه مطلب...
Page 42 of 361« First...102030...4041424344...5060708090...Last »