سهمیه‌بنـدی کانکـور؛ امتیـازی کـور و خســارت‌بار

کابینۀ حکومت افغانستان به ریاستِ آقای غنی به‌تازه‌گی طرحی را تأیید کرده که بر اساس آن، به شماری از ولایاتِ کمترتوسعه‌یافته سهمیۀ معین در امتحانِ کانکور در نظر گرفته می‌شود. مسلماً فهمِ دقیقِ این طرح که «طرح بدیل میکانیسم تطبیق...

ادامه مطلب...

طالبـان و تیـزپایـی در مـذاکـراتِ صلـح

روز گذشته، آقای خلیل‌زاد نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجۀ امریکا در امور صلحِ افغانستان درحالی وارد پاکستان شد که نماینده‌گانِ دفتر سیاسیِ گروه طالبان در قطر، چند روز پیش از او (در آغاز هفته) وارد این کشور شده بودند. رهبری طالبان،...

ادامه مطلب...

تناقضاتِ گفت‌وگوهای صلح

امریکا درحالی‌که بر عدم تغییر قانون اساسیِ افغانستان در مذاکرات صلح تأکید دارد، دولت افغانستان مهم‌ترین وثیقۀ ملیِ این کشور را می‌خواهد در روی میز گفت‌وگوهای صلح به قمار بگذارد. بحث تغییر قانون اساسی اما چیزی نیست که به خواستِ...

ادامه مطلب...

از کـافِ کنـفرانس‌ها تـا الفِ اختـلاس‌هـا

شمار نشست‌ها و کنفرانس‌هایِ منطقه‌یی، بین‌المللی‌ و جهانی‌یی که در این هفده سال با کلیدواژۀ «حمایت» از افغانستان برگزار شده، به اندازه‌یی است که دریافتِ دقیقِ آن، ایجابِ یک گزارشِ پژوهشیِ مفصل را می‌کند. اما شکی وجود ندارد که در...

ادامه مطلب...

اهل هنـود ترکِ دیار می‌کنند

اخیراً کشور کانادا اعلامِ آماده‌گی کرده است که برای اهل هنود و سیکِ افغانستان زمینۀ پناهنده‌گی و شهروندی را فراهم می‌کند. هزاران تن از اهل هنودِ افغانستان علی‌رغمِ دلبسته‌گی‌هایِ فراوانی که به افغانستان دارند، اکنون تلاش می‌کنند که از فرصتِ دست...

ادامه مطلب...