در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

بخش نودوهفتم خبرنگاران خشمگین داد و بیداد می‌کردند خصوصاً آن‌هایی که از دهلی به پشاور آمده بودند و با هم آشنایی نداشتیم و مرا نمایندة شورای قوماندانان و عده‌يی هم مسوول ارتباط دفتر سیاسی جمعیت اسلامی می‌پنداشتند و هر لحظه توقع...

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

بخش نودوششم ب‌ـ مسعود در میان خبرنگاران مسعود بعد از امضای توافق‌نامه و دیدن رهبران پاکستان، در میان آواره‌گان و خبرنگاران در شهر پشاور دیده شد. می‌خواهم چند سطری راجع به مشاهدات خود از جریان سفر مسعود به پاکستان بنویسم: قبل...

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

 بخش نودوپنجم چون پاکستانی‌ها بعد از حملۀ جلال‌آباد در خلای تصمیم‌گیری قرار داشتند، می‌خواستند كه حتماً یک عملیات نظامی ديگر را سازمان‌دهی کنند. من از اسلم‌بیگ پرسیدم که خوب چه‌طور عملیات کابل را سازمان می‌دهید. او گفت که حمله از چند...

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

بخش نودوچهارم با حکمتیار روی دو مسأله صحبت کردیم؛ اولي، رفع اختلافات بود که منتج به قرارداد صلح گردید، و دومي عبارت از حمله بر کابل بود. او اصرار می‌کرد که باید جنگ در کابل آغاز گردد و توانسته بود مقامات...

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

بخش نودوسوم  حوادث بعدی الف: مسافرت احمدشاه مسعود به پاکستان: زمانی که فرماندهان جلسات‌شان را راجع به مسایل نظامی در شاه‌سلیم ادامه می‌دادند، عده‌يی از رهبران سیاسی و چند افسر ادارة استخبارات نظامی پاکستان به شمول جنرال نصیر درانی ريیس آن اداره،...

ادامه مطلب...
Page 4 of 23« First...23456...1020...Last »