آیا کشور  مـدیـرانِ    خـوبی   دارد؟

آیا کشور مـدیـرانِ خـوبی دارد؟

همین چند روز پیش، محمد اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی در یکی از سخنرانی‌هایش اعلام کرد که 51 درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زنده‌گی می‌کنند. او چنین رقمی را شرم‌آور خواند و گفت که باید تلاش‌های بیشتری در جهت...

ادامه مطلب...
به کدام امید رای بدهیم؟

به کدام امید رای بدهیم؟

واکنش ارگ ریاست جمهوری در مورد کُندکاری در روند انتخابات نشان می‎‌دهد که حتا این نهاد که عمدتاً مدیریتِ همۀ اجزای دولت و حکومت و حتا نهادهای مستقل را به عهده دارد، از کار کمیسیون برگزاری انتخابات راضی نیست. رییس...

ادامه مطلب...
افغانستان؛ سیستم متمرکز یا غیر متمرکز؟

افغانستان؛ سیستم متمرکز یا غیر متمرکز؟

به خاطر انتخاب نوع سیستم اداری برای یک کشور، از نقطه نظر علمی نیاز است که چند عنصر مورد توجه قرار گیرد و سیستم اداری یک کشور باید مطابق به واقعیت‌ها و نیازهای جامعه انتخاب شود. بنابراین عناصری که در...

ادامه مطلب...
عواملِ بازدارندۀ برگزاری  انتخابات

عواملِ بازدارندۀ برگزاری انتخابات

درحالی که هنوز سرنوشت انتخابات در هاله‌یی از ابهام قرار دارد و بسیاری‌ها باور نمی‌کنند که در سال روانِ هجری خورشیدی کمیسیون انتخابات موفق به برگزاری انتخاباتِ شورای ملی و شوراهای ولسوالی‌ها شود، اما از همین حالا می‌توان حس کرد...

ادامه مطلب...
سیاسی ساختنِ شناس‌نامه  و برنامه‌ریزی برای تقـلبِ دوباره

سیاسی ساختنِ شناس‌نامه و برنامه‌ریزی برای تقـلبِ دوباره

از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسـعود/ سیاسی ساختن شناس‌نامه، از ماجراجویی‌های حکومتی است که مردمش تاوان سختِ آن را می‌پردازند. تصمیم چند تا انگشت‌شمار درون قدرت، تنور پوپوليزم قومى را بار ديگر داغ نمود، آتش نفاق، کینه و تقابل را در خانه...

ادامه مطلب...