غیرنظامیان؛  سـپر دفـاعیِ طـالبان

غیرنظامیان؛ سـپر دفـاعیِ طـالبان

طالبان جنگی را که پس از شکست و انهدام ماشین جنگیِ خود دوباره در کشور از سر گرفته‌اند، با ابزارهای مختلف و متفاوت به پیش می‌برند. یکی از ابزارهای جنگی طالبان در این جنگِ ناعادلانه و ضدانسـانی، استفادۀ ابزاری از...

ادامه مطلب...
صلح پایدار با حل مسایل ملى به‌دست می‌آید

صلح پایدار با حل مسایل ملى به‌دست می‌آید

نظرم را پيرامون چگونگى صلح در افغانستان و اين‌كه حكومت در مقابل ارادۀ ملى، آگاهانه يا از سرِ ندانم كارى، كليت نظام را چگونه با برنامه‌هـاى منافى صلح و در قرابت با تروريزم مى‌چرخاند در پُست قبلى نوشتم. بخش‌هـايى از...

ادامه مطلب...
معارف هرات و دشنۀ فساد

معارف هرات و دشنۀ فساد

گاهی برخی از دوستان بر من خُرده می‌گیرند که زیاده از حد با سران دولتی در افتاده‌ای و همه چیز را سیاه می‌بینی. گاهی واقعاً دچار این تردید می‌شوم که نشود دوستان راست بگویند و من بیشتر از حدی که...

ادامه مطلب...
صـلح افغانستان  و سیاست خارجی عربستان

صـلح افغانستان و سیاست خارجی عربستان

اخیراً شورای عالی صلح کشور، به پا پیش کشیدنِ عربستان در امر صلح افغانستان، بسیار خوش‌بین شده است. این شورا باور دارد که عربستان می‌تواند با توجه به تأثیری که بر طالبان دارد، آنان را به روند صلح تشویق کند....

ادامه مطلب...
یون؛ فاشیستی در قبای ملی‌گرا

یون؛ فاشیستی در قبای ملی‌گرا

زمانی هانا آرنت اندیشمند سیاسیِ نام‌آشنایِ آلمانی که مرارت‌های زیادی از نازی‌ها دید و سرانجام با شرکت در محکمۀ ادولف آیشمان دیدگاه‌های خود را دربارۀ فاشیسم و توتالیتریزم در قالب یک جزوه ارایه کرد، می‌گوید: آدم مستبد و دیکتاتور می‌داند...

ادامه مطلب...