آن چیز دیگر…

آن چیز دیگر…

خواندن دوسیه‌های جنایی خشن و خونین خیابانی و شنیدن واقعیات مربوط به این جنایات، زیادی دل‌آزار هست و پیگیری دوسیه‌های جرایم حکومتی و یقه‌سفیدی و مطلع شدن از زیروبم‌های آن، عقل‌سوز می‌باشد. کودکی ربوده می‌شود و برهنه می‌گردد و مورد تجاوز...

ادامه مطلب...
سـاعتِ واژگـون  تأملی دربارۀ حقِ سُستی و بی‌حرکتی در شهر مُدرن

سـاعتِ واژگـون تأملی دربارۀ حقِ سُستی و بی‌حرکتی در شهر مُدرن

بخش دوم/ از لحاظ تاریخی، در میان اندیشمندان و سازنده‌گان بزرگ، دو شخصیتِ کلیدی بودند که برای شتاب و سرعت در شهر کلیدهای عملی و نظری را فراهم کردند: بارون هوسمان در پاریسِ قرن نوزدهم و لوکوربوزیه در معماری قرن بیستم....

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

 بخش پنجاه‌ونهـم/ کارشناسِ مجرب    یافتن کارشناس مجرب، از چالش‎های اساسی در راه انجام دادنِ مصاحبه است؛ زیرا اکثراً کارشناسان در دسترس نیستند و شمارِ زیادشان در سفر می‌باشند. آن‎هایی که به ارگان‎ها و سازمان‎های بزرگ کار می‎کنند، وقتِ کافی برای مصاحبه...

ادامه مطلب...
مـلا بـرادر و جنـگ خـاواک!

مـلا بـرادر و جنـگ خـاواک!

بخش دوم و پایانی/ از آن جا دوباره برگشتم و چون به نزدیک کلوپ جبل‌السراج رسیدم، خواستم تا از حاجی صاحب عبدالقدیر خان خبر بگیرم. برایم گفته شد که تشریف ندارد و به طرف خط جنگ رفته است. منتظر ماندم. حدود...

ادامه مطلب...
سـاعتِ واژگـون/  تأملی دربارۀ حقِ سُستی و بی‌حرکتی در شهر مُدرن

سـاعتِ واژگـون/ تأملی دربارۀ حقِ سُستی و بی‌حرکتی در شهر مُدرن

بخش نخست/ نشستن، آرام گرفتن و نگریستن به حرکت آرامِ بادها، ابرها، سایه‌ها، آب‌هایی که بر پهنه‌های خاک روانند، و آدم‌هایی که بارِ یک زنده‌گی پُرشتاب را بر دوش‌های خستۀ خود کشیده‌اند و حال تصمیم گرفته‌اند این بار را ولو برای...

ادامه مطلب...