یـک گـام به سـوی صـلح،  ده گـام به سـوی جنـگ!

یـک گـام به سـوی صـلح، ده گـام به سـوی جنـگ!

نثاراحمد فیضی غوریانی رییس کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نماینده‌گان -------------------------------------- هرگامی که در راه صلح برداشته می‌شود، تحسین‌برانگیز و قابل احترام است. مردم افغانستان چهل سال را در جنگ و نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی گذرانده‌اند و به خوبی قدر صلح...

ادامه مطلب...
حکـومت داری  مضحک!

حکـومت داری مضحک!

اگر یک روز در همین روزها نیروهای خارجی ناگهان تصمیم بگیرند که افغانستان را ترک کنند، آنگاه حکومت افغانستان به بیش از 350 هزار نیرو چگونه از خود دفاع خواهد کرد؟ آیا احتمال این که این حکومت بتواند برای چند...

ادامه مطلب...
کمیسیون  انتخابات بر سردو راهی!

کمیسیون انتخابات بر سردو راهی!

با آنکه براساس تقویم انتخاباتی ثبت نام نامزدان انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها آغازشده است اما هنوز کمیسیون انتخابات با مشکلات مدیریتی فراوانی دست به گریبان است که شک و گمان‌ها را نسبت به برگزاری انتخابات سالم، شفاف، فراگیر...

ادامه مطلب...
برای طالبان همه دشمن اند!

برای طالبان همه دشمن اند!

نثاراحمد فیضی غوریانی رییس کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نماینده‌گان/ ----------------------------- حملۀ انتحاری روز یکشنبۀ طالبان نزدیکِ دروازۀ خیمۀ لویه‌جرگه، نشان داد که این گروه هیچ‌گونه تمایلی به صلح ندارد و حتا حاضر نیست که سخنانِ علمای دین در این خصوص را...

ادامه مطلب...
فاجـعۀ  معـارفِ کشـور

فاجـعۀ معـارفِ کشـور

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، چیز تازه‌یی را در مورد فاجعۀ معارفِ کشور برملا نکرده است. آن‌چه که یونیسف به تازه‌گی اعلام کرده این است که: نیمی از کودکان افغانستان به دلیل نبود امکانات، فقر و...

ادامه مطلب...