قیـاس مع الفـارق؛ صــلح فارک و طالبـان

قیـاس مع الفـارق؛ صــلح فارک و طالبـان

رییس جمهور غنی این روزها یک بارِ دیگر به روند صلح با مخالفانِ مسلح و به‌ویژه طالبان خوش‌بین به نظر می‌رسد و باور دارد که این گروه مسلح نیز مجبور است روزی به جنگِ خود با دولت نقطۀ پایان بگذارد....

ادامه مطلب...
پشت پردۀ بازی‌ها  بر سر انتخابات چهارم ریاست جمهوری ۱۳۹۸(۲۰۱۹)

پشت پردۀ بازی‌ها بر سر انتخابات چهارم ریاست جمهوری ۱۳۹۸(۲۰۱۹)

نصب تصاویر جدید رئیس جمهور غنی بر نقاطی از شهر کابل با نوشته‌یی از اظهارات او در نماینده‌گی از اقوام، آماده‌گی برای مبارزۀ انتخابات چهارم ریاست جمهوری در سال 1398 تلقی می‌شود. آیا اشرف‌غنی برای یک دورۀ پنج سالۀ دیگر بعد...

ادامه مطلب...
فسـاد  اداریدر خانه  ملت

فسـاد اداریدر خانه ملت

آنچه که در مورد اختلاس‌های رییس و یکی از کارمندان اداری مجلس نماینده‌گان از امکانات این نهاد از طریق رسانه ها شایع شده، حتا اگر حقیقت نداشته باشد، اما نمی توان از پی گیری سخن نگفت. اتهام‌های تا این حد...

ادامه مطلب...
پاکسـتان  یک گام به پیش، دو گام به پس

پاکسـتان یک گام به پیش، دو گام به پس

موضع رییس‌جمهوری افغانستان در رابطه با پاکستان این روزها پس از اعلام استراتژی تازۀ امریکا، قطعی‌تر و مستحکم‌تر از هر زمانِ دیگری به نظر می‌رسد. او در نشسـت خبری مشترک با دبیر کُل ناتو و وزیر دفاع امریکا که چند...

ادامه مطلب...
افغانسـتان  و فـرصتِ دوبـاره

افغانسـتان و فـرصتِ دوبـاره

سفر دبیرکل ناتو و وزیر دفاع امریکا به افغانستان در اواسط هفتۀ گذشته می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین اتفاق‌های چند ماه اخیرِ کشور پس از اعلام استراتژی تازۀ امریکا ارزیابی شود. این دو مقامِ بلندپایه زمانی به افغانستان سفر...

ادامه مطلب...