کریدور هوایی؛  طرحِ هوایی* و ناکامِ اقتصادیِ آقای غنی

کریدور هوایی؛ طرحِ هوایی* و ناکامِ اقتصادیِ آقای غنی

من اهل اقتصاد نیستم که با دقایقِ این علم آشنایی داشته باشم. آشنایی من با علم اقتصاد برمی‌گردد به چیزهایی که در مکتب خوانده‌ام و بعداً هم یکی ـ دو کتابی که از سرِ کنجکاوی در این عرصه مرور کرده‌ام....

ادامه مطلب...
میرزا اولنگ؛  از فاجعه‌یی که جلوگیری نشد!

میرزا اولنگ؛ از فاجعه‌یی که جلوگیری نشد!

آنچه که در میرزا اولنگ اتفاق افتاده، بدون تردید فاجعۀ بشری است. طالبان و داعش به صورت هماهنگ در این منطقه از افغانستان جنایاتی را مرتکب شدند، که تنها نمونه آن را در اشویتس و جزایر کولاگ می توان دید....

ادامه مطلب...
سرزمین  فاجعه‌های  ارزان

سرزمین فاجعه‌های ارزان

امروز بدون هیچ شک و شبهه‌یی افغانستان از بعد امنیتی در بدترین وضعیت خود در شانزده سال گذشته قرار دارد. فاجعه میرزا اولنگ در سرپل نمونه نخست و آخر از شدت بحران امنیتی در کشور نیست. در میرزا اولنگ فاجعه...

ادامه مطلب...
قامت فاجعه بسیار جوان است هنوز (روایتی از کشتار و سلاخی مردم در کوه و کمر میرزاولنگ)

قامت فاجعه بسیار جوان است هنوز (روایتی از کشتار و سلاخی مردم در کوه و کمر میرزاولنگ)

با شاهدان فاجعه میرزاولنگ صحبت کردم. آنچه اتفاق افتاده مصداق عینی جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تمام‌عیار یک گروه قومی است. کشته‌ها، زخمی‌ها و اسیرها همه از قوم هزاره استند. مردم میرزاولنگ طی سال‌های اخیر بارها علیه تهاجم گروه های...

ادامه مطلب...
چه سخن‌هایی که از ارگ بیرون می‌شود

چه سخن‌هایی که از ارگ بیرون می‌شود

سخنگوی یک فرد زبانِ اوست. آن‌چه که از زبان سخنگویِ یک نهاد یا فرد بیرون می‌شود، به معنای آن است که این سخن از گوینده نیست، بل از کسی است که او به جایش می‌تواند سخنانش را به دیگران منتقل...

ادامه مطلب...