احمدولی مسعود  نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری  در یک نگاه

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در یک نگاه

جامعۀ افغانستان سه دور انتخابات ریاست‌جمهوری را با ناکامی و نارضایتی پشتِ سر گذراند و اکنون در دورِ چهارمِ آن قرار داریم که می‌سِزد برای پیش‌گیری از تکرار تجاربِ تلخِ گذشته، این‌بار قبل از رای دادن، بر ویژه‌گی‌هایِ نامزدان مکث...

ادامه مطلب...
«دولت‌ساز» و «ثبات و همگرایی» چقدر اخلاق دوران کمپاین را رعایت کرده‌اند

«دولت‌ساز» و «ثبات و همگرایی» چقدر اخلاق دوران کمپاین را رعایت کرده‌اند

قانون انتخابات افغانستان به نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری برخی خط‌های سرخ کشیده است تا در جریان کارزارهای انتخاباتی از آن عبور و عدول نکنند. این قانون به نامزدان اجازه نمی‌دهد تا از مکان‌ها، امکانات و منابع مالی دولتی به نفع شخصی...

ادامه مطلب...
انتخـابات  و وفـاق ملی

انتخـابات و وفـاق ملی

انتخابات سال روانِ ریاست جمهوری هرچند از نظرِ گسترده‌گی مشارکت، عدم تقلب و عدالت انتخاباتی، افق‌های روشن و رهایی‌بخشی را نوید نمی‌دهد؛ اما در سطح مبارزاتِ انتخاباتی و ارایۀ چهره‌های برنامه‌محور و امیدبخش در هجده سالِ گذشته کم‌نظیر بوده است....

ادامه مطلب...
عـوامل پیدا و پنـهانِ  شـکستِ نخستین مناظـرۀ انتخـاباتی

عـوامل پیدا و پنـهانِ شـکستِ نخستین مناظـرۀ انتخـاباتی

نخستین مناظرۀ تلویزیونی میان نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، با فرار یکی و جَوگیر شدنِ دیگری عملاً به افتضاح انتخاباتی بدل شد. اشرف‌غنی و عبدالله عبدالله دو تن از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوریِ سال روان که سکانِ حکومت را در پنج سالِ گذشته...

ادامه مطلب...
یادداشتی بر کمپـاین‌های غنـی

یادداشتی بر کمپـاین‌های غنـی

۱. آنچه در این مدت از غنی و سخن‌گویانش دیده و شنیده شده، عمدتاً توجیه ناکارآمدی و فساد دورۀ پنج‌سالۀ قبلی بوده تا ارایۀ طرح و برنامه برای پنج‌سال آینده. ممکن باز طوطیان به سخن درآیند که ما برنامه از...

ادامه مطلب...