پروسۀ صلح را پروژه نسازید

پروسۀ صلح را پروژه نسازید

هر چه دنباله این پروسه کشاله‌دارتر می‌شود، سنگ‌اندازی‌های منفعت محور جناح‌های گوناگون خصوصاً تیم غنی در قبال صلح بیشتر می‌شود، اکنون پروسل صلح به سان یک (بز) در میدان بزکشی باقی مانده و سوارکاران سیاسی هر کدام در صدد قاپیدن...

ادامه مطلب...
تقـابل   بر سـر جـرگۀ مشـورتی صلـح

تقـابل بر سـر جـرگۀ مشـورتی صلـح

جرگۀ مشورتی صلح به عنوان طرح محمداشرف غنی با مخالفت گستردۀ منتقدان و مخالفان سیاسی او حتا در داخل نظام حاکم و شریکان سفرۀ قدرتش روبه‌رو شد. تا حالا داکتر عبدالله رییس اجرایی حکومت او و بسیاری از نامزادان ریاست‌جمهوری...

ادامه مطلب...
آقای غنی  در به در به دنبال مشروعیت سیاسی

آقای غنی در به در به دنبال مشروعیت سیاسی

به نظر می‌رسد که لویه جرگۀ مشورتی صلح از همین حالا چنان به بن‌بست رو به‌رو شده که احتمال برگزاری موفقانۀ آن دیگر ممکن نخواهد بود. هر چند که بعید به نظر می‌رسید که بتوان از چنین جرگه‌یی که نقش...

ادامه مطلب...
معـمای صلـح و غـوغـای  جـرگۀ مشـورتـی

معـمای صلـح و غـوغـای جـرگۀ مشـورتـی

صلح نعمتی است که شوربختانه ملت افغانستان برای دستیابی به آن در طول چهار دهه هزینه گزافی پرداخته اند و برای استقرار صلح از هیچ نوع قربانی دریغ نورزیدند. در موازات این همه قربانی‌ها دست‌آورد ما در خصوص صلح ناملموس...

ادامه مطلب...
تـوفانـی  در راه است؟

تـوفانـی در راه است؟

وضعیت فعلی کشور به دریای پیش از توفان شباهت پیدا کرده و هر آن ممکن است دریا توفانی شود و همه‌جا را آب بگیرد. اکثریت شهروندان کشور با ترس و هراس به وضعیت فعلی خیره شده اند. بسیاری‌ها، به شمول...

ادامه مطلب...