سپیدار بلند قامت شعر پارسی

سپیدار بلند قامت شعر پارسی

شهید از عبدالقهار عاصی، نام بلندی در ادبیات معاصر افغانستان است که هیچ هم‌روزگار دیگر او اثر گذارتر و نام‌بُردارتر از عاصی نبوده است. پیرامون نقد و تحلیل کارنامۀ ادبی و شعرهای او مقالات فراوانی به قلم منتقدان و پژوهشگران...

ادامه مطلب...
محمد امان وارسته/  رمان‌نویس پُرکار و نا آشنا

محمد امان وارسته/ رمان‌نویس پُرکار و نا آشنا

محمد امان وارسته، نویسنده و رمان‌نویس توانای افغانستان، ناشر و مولد قرطاسیه و کتاب فروش صاحب نعمت و جاه بود. وارسته با آنکه پُرکارترین رمان‌نویس افغانستان بود، اما همچنان در فراموشی مانده است. محمد امان وارسته در 1308 خورشیدی به دنیا...

ادامه مطلب...
نقش فضای مجازی  در عرصۀ ادبیات

نقش فضای مجازی در عرصۀ ادبیات

اکتشافات در دنیای مدرن، هم از جهت کمیت و هم از جهت کیفیت از سایر دوران‌ها متمایز است. نمونۀ یکی از این پیشرفت‌ها شکل‌گیری دنیای مجازی در موازات با دنیای فیزیکی است که خود ایجاد‌کنندۀ تحولات چشم‌گیری در عرصۀ اجتماع،...

ادامه مطلب...
در مورد  شب  یلدا  چه می‌دانیم؟

در مورد شب یلدا چه می‌دانیم؟

دي‌ماه، در ايران کهن، چهار جشن را در بر داشت: نخستين روز ماه دي ـ که موضوع اين جستار است ـ و روزهاي هشتم، پانزدهم و بيست‌وسوم؛ سه روزي که نام ماه و نام روز يکي بود. اما امروز از...

ادامه مطلب...
محمود فارانی سیاست‌گر عمل‌گرا و سرایش‌گر نوگرا

محمود فارانی سیاست‌گر عمل‌گرا و سرایش‌گر نوگرا

محمود فارانی از نخبه‌گان و سیماهای استثنایی تاریخ سیاسی و ادبی معاصرما است. شخصیت فارانی دست کم در سه بُعد، برجسته و قابل تامل است: دانش، هنر و سیاست. فارانی در این سه زمینه یا گام‌های نو بر داشته است...

ادامه مطلب...