یار مهربان

یار مهربان

هر انسانِ جست‌وجوگری با كتاب آشناست و آن را دوست خوب و يارِ مهربانِ خود مي‌داند و به آن انس دارد. كتاب و یا به عبارتي علم، نقش مهمي در زنده‌گيِ ما بازي مي‌كند. كتاب‌هاي خوب، علم آدمي را افزايش...

ادامه مطلب...
دو غزل زیبا از سعدی

دو غزل زیبا از سعدی

آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم تا برفتی ز برم صورت بی‌جان بودم نه فراموشیم از ذکر تو خاموش نشاند که در اندیشۀ اوصاف تو حیران بودم بی تو در دامن گلزار نخفتم یک شب که نه در بادیه خار مغیلان بودم زنده می‌کرد...

ادامه مطلب...
شهید‌ثالث؛  عصیان‌گرِ تنهای جهان‌وطن نگاهی به زنده‌گی و آثار سهراب شهیدثالث

شهید‌ثالث؛ عصیان‌گرِ تنهای جهان‌وطن نگاهی به زنده‌گی و آثار سهراب شهیدثالث

بخش دوم و پایانی بیشتر تحلیل‌های ارایه شده از آثار سهراب روی آثار تولید شدۀ وی در ایران (یعنی فلم‌های یک اتفاق ساده و طبیعت بی‌جان) یا چند کار اولیه‌یی از اوست که در ابتدای ورود او به آلمان ساخته شده...

ادامه مطلب...
شهید‌ثالث؛ عصـیان‌گرِ تنـهای جهـان‌وطـن نگاهی به زنده‌گی و آثار سهراب شهیدثالث

شهید‌ثالث؛ عصـیان‌گرِ تنـهای جهـان‌وطـن نگاهی به زنده‌گی و آثار سهراب شهیدثالث

بخش نخست «انسان در واقع همیشه تنهاست. ولی ما می‌توانیم در وطن خود نیز تنها باشیم. ما دارای ریشه هستیم و بعضی‌ها مثل من دارای این استعداد هستند که ریشه‌های خود را در جیب پیراهن‌شان حمل می‌کنند و برخی نمی‌توانند. ولی...

ادامه مطلب...
رهیافت در میانۀ دین و فرهنگ- نگاهی به کتاب «اسلام و هویتِ ملی ما»

رهیافت در میانۀ دین و فرهنگ- نگاهی به کتاب «اسلام و هویتِ ملی ما»

مقدمه در این قحط‌سالِ اندیشه و تحقیق، هر که گامی می‌گذارد و قلمی برمی‌دارد، رسالتِ پیامبرانه و روشن‌گرانه‌یی را به‌دوش کشیده است. کم‌اند آنانی که در عرصۀ فکر و اندیشه کاری انجام دهند و همچون نورافکنی، بر ذهن و زنده‌گیِ ما...

ادامه مطلب...