گفتمان مادری در ادبیات امریکا،       اواخر قرن       بیستم بخش دوم

گفتمان مادری در ادبیات امریکا، اواخر قرن بیستم بخش دوم

نااُکو سوجیاما برگردان: ابراهیـم خدایی هیرش می گوید که صدای مادران در ادبیات باید همانند «محبوب» اثر تونی مریسون و «کار هر روزه» اثر آلیس والکر، نزدیک‌تر شـنیده شود تا از چارچوب فرویدی و الگوی دوگانة ضمیمه‌گی و سلطه در روابط...

ادامه مطلب...
گفتمان مادری در ادبیات امریکا، اواخر قرن بیستم

گفتمان مادری در ادبیات امریکا، اواخر قرن بیستم

بخش نخست پیش‌گفتـار مترجم: ارایة ترجمه‌یی قابل قبول از این مقاله با توجه به اختصاری که نویسنده در بیان مطالب رعایت کرده و در عین حال پُرباری و پراکنده‌گی مباحث آن، کار دشواری بود. کوشیده‌ام معادل انگلیسی اصطلاحات دشوار یا دو پهلو...

ادامه مطلب...
سیری گریزان دراساطیر اوستا

سیری گریزان دراساطیر اوستا

 بخش دوم و پایانی اینک پس از آشنایی مختصر با امشاسپندان، با برخی ایزدان و همستاران آن‌ها یعنی دیوان آشنا شویم. نگارنده دقیقاً نمی‌تواند اظهار نظر کند آیا ایزدان و فرشته‌گان در پانتئون زرتشتی، یک مقوله‌اند یا دو مقوله. زیرا در...

ادامه مطلب...
سیری گریزان در اساطیر اوستا

سیری گریزان در اساطیر اوستا

بخش نخست میتولوژی (اسطوره‌شناسی) دانشی است که «اسطوره»ی ملل را بررسی و پژوهش می‌کند. «اسطوره» بازتاب‌پنداری (و نه واقعی) واقعیت‌هاست در دماغ انسانی که در نتیجۀ تصور جان‌دار بودن همۀ اشیاء و سراسر جهان (آنی‌میسم) در نزد اقوام و تمدن‌های ابتدایی...

ادامه مطلب...
ســـوگ‌نامـــه‌یى براى عقلانیت ابزارى

ســـوگ‌نامـــه‌یى براى عقلانیت ابزارى

مکتب فرانکفورت از مهم‌ترین دستگاه‌هاى فلسفىِ قرن بیستم است که جمعى از منتقدان مدرنیته را در خود جاى داده است. به حکم این رویکرد نقادانه، آن مکتب را به نام «نظریۀ انتقادى» نیز شناخته‌اند. پیرامون آن مکتب و این نظریه،...

ادامه مطلب...