نوروز و جهانِ اسلام در طول تاریخ

نوروز و جهانِ اسلام در طول تاریخ

بخش نخست فکر و اندیشۀ گرامی‌داشت از نوروز، ریشه و تاریخی کهن دارد، هرچند از پیشینۀ آن مکتوبِ بسیار دقیقی در دست ما نیست. آریایی‌ها دورۀ پیشدادیان را زمانِ پیدایشِ جشن‌های نوروزی به شمار آورده‌اند. این جشن در اندیشه‌های مذهبی آریایی‌ها...

ادامه مطلب...
نوروز در سرود‌های مردمی

نوروز در سرود‌های مردمی

سرودها، پارینه‌ترین گونۀ آفرینشِ شفاهیِ توده‌هاست که در شرایط گوناگون و با تأثیرپذیری از شرایط زیستیِ خود در دوران‌های مختلف، با آن دردها و خوشی‌های خود را زمزمه کرده‌اند. پژوهش‌گران پیشینۀ سرودسرایی و سرودخوانی را با پیدایشِ انسان در روی زمین...

ادامه مطلب...
پیش‌گفتاری بر زنده‌گی وآثار همفری جنینگز

پیش‌گفتاری بر زنده‌گی وآثار همفری جنینگز

توماس لیچ برگردان: محسن قادری در این مقاله و مقاله‌یی که در پی می‌آید، می‌کوشم با نگاه به فلم‌های کلیدی دوران جنگ همفری جنینگز، به نبود هرگونه گفتمان بنیادی پیرامونِ آثار او بپردازم. می‌کوشم به تأثیراتِ چیزی بپردازم که آن را نبود...

ادامه مطلب...
نقـد به ارزش اثرِ هنری مى‌افزاید: پُرس‌وشنودی کوتاه با سعید اورکزی، سینماگر

نقـد به ارزش اثرِ هنری مى‌افزاید: پُرس‌وشنودی کوتاه با سعید اورکزی، سینماگر

آقای اورکزی، نخست از زنده‌گی‌‌تان برای خواننده‌گانِ روزنامۀ ماندگار بگویید؟ زنده‌گىِ من هم‌چون هزاران هموطنم، با فراز و نشيب همراه است. غم‌ها و خوشى‌هايم با هم گره خورده‌اند؛ با رنجِ مردمم رنج می‌كشم و با ذره‌یی خوشى‌شان، شادمان مي‌شوم. چرا و چه...

ادامه مطلب...
«نـظریه‌های هـنر» چیســت؟

«نـظریه‌های هـنر» چیســت؟

نویسنده: اَن کوکلن برگردان: بهرنگ پورحسینی پیش از هر چیز می‌توانیم معنای این عنوان، «نظریه‌های هنر»، را مورد پرسش قرار دهیم. آیا در این‌جا حقیقتاً با همان معنایی از نظریه سروکار داریم که معمولاً مد نظر داریم، یعنی نظریۀ علمی؟ یعنی...

ادامه مطلب...