هنر قهرمـان شریفی ندارد

هنر قهرمـان شریفی ندارد

بخش نخست هنر مدرن یا کانسپچوال زاییدۀ مدرنیته است. در یک نگاه بسیار کوتاه و با کمی اغماض می‌توان گفت که مدرنیته یعنی رویکردی عقلانی به هر چیز و کوشش برای خردباوری و خرداندیشی کردن هر چیز، زدودن و انهدام باورهای...

ادامه مطلب...
نگاهـی به نمایش‌نامـه‌‌های هنریک ایبسن

نگاهـی به نمایش‌نامـه‌‌های هنریک ایبسن

آثار ايبسن تقريباٌ تمام نيمۀ دوم از قرن نوزدهم را در بر مي‌گيرد. وي زماني به نمايش‌نامه‌نويسي روي آورد كه سنت نمايشي اروپا تنها در مرگ دست‌وپا مي‌زد و تیاتر جدي در آن دوره، تیاتر رمانتيك بود كه صرفاٌ براي...

ادامه مطلب...
قیامِ «ناپوشیده‌گی»‌های هستی‌ زن ـ انسان در سنگ‌باران

قیامِ «ناپوشیده‌گی»‌های هستی‌ زن ـ انسان در سنگ‌باران

بخش دوم و پایانی باران سجادی می‌خواهد به عنوان یک انسان، هزاران ناگزیری انسانی را به‌ویژه از زن-انسان را در خودش پیدا کند و در خودش، نشانه بگیرد. او به سوی پاشنه‌های پای آشیل و نقطه‌ضعف‌های خودش نشانه می‌گیرد: «.../ شلیک...

ادامه مطلب...
قیامِ «ناپوشیده‌گی»‌های هستی‌ زن ـ انسان در سنگ‌باران

قیامِ «ناپوشیده‌گی»‌های هستی‌ زن ـ انسان در سنگ‌باران

بخش نخست موازی چشم‌هایم دراز می‌کشم سعی می‌کنم خودم را سخت بغل کنم دست راستم را می‌گذارم روی شانة چپم بعد آرام دست چپم را می‌گذارم روی شانة راستم خودم را بغل می‌کنم ... (هم‌بستر خورشید/ 194) 1 از این‌همه انسان‌هایی که رفته‌اند و در آینده خواهند آمد؛ کسان...

ادامه مطلب...
۱۰ چهره‌یی که پس از مرگ دوست‌داشـتنی‌تر شـدند!

۱۰ چهره‌یی که پس از مرگ دوست‌داشـتنی‌تر شـدند!

این جهان بی‌ثبات است و استندردی که ما بر اساسِ آن به قضاوت دیگران می‌پردازیم، غالبِ اوقات افراطی و خشن می‌باشد. بیشتر ما در طول زنده‌گی خود، افراد با استعداد و باهوشی را می‌بینیم که نادیده انگاشته شده و مورد...

ادامه مطلب...