طالبان مسیر دو ولسوالی بدخشان را در کنترول گرفتند

۹ ثور ۱۳۹۲

از صبح دیروز( ۹ ثور) طالبان، مسیر راه دو لسوالی تگاب و کشم ولایت بدخشان را تحت کنترل گرفته و مسافرین این مسیر را بازرسی می‌کنند.
به گزارش ماندگار از خبر گزاری بست باستان نصرت الله نایل ولسوال تگاب این ولایت گفت که صبح دیروز ۹ ثور طالبان مسیر راه ولسوالی کشم و تگاب را در یک نقطه، به کنترل خود گرفته که تاحال یک سر باز پولیس را نیز با خود برده اند.
او گفت از ساعت ۹ صبح دیروز سربازان نیروهای مشترک داخلی نیز در ساحه رفته و هم اکنون جنگ شدید در این منطقه میان دو طرف جریان دارد.
گفتنی است که چند روز پیش نیروهای دولتی ولسوالی وردوج این ولایت را از کنتر افراد مسلح خارج کرده بودند.
گفته شده است که حضور افراد مسلح داخلی و خارجی به نام طالب در آن ولسوالی، به هدف جلوگیری از کار یک جاده به امتداد مسیر چین بوده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.