هشدار کرزی به پاکستان: «تازه جوان» خود را اصلاح کن!

- ۲۰ ثور ۱۳۹۲

رییس جمهور کرزی به حکومت و نظامیان پاکستانی هشدار داده است که خود را اصلاح بسازند.
آقای کرزی که روز پنجشنبه در هشتادمین سالگرد تأسیس دانشگاه کابل صحبت می‎کرد، همچنان گفت که پس از این پاکستان نباید افغانستان را به عنوان یک کشور ضعیف، بل‌که به حیث یک هستۀ قوی در منطقه بنگرد.
رییس‌جمهور افغانستان یک بار دیگر به تنش روابط افغانستان و پاکستان بر سر مسالۀ خط مرزی دیورند اشاره کرده و گفت افغانستان حاضر نیست خط دیورند را به رسمیت بشناسد.
او گفت: «در ده سال گذشته افغانستان تلاش کرده که رابطۀ متمدنانه با کشور پاکستان داشته باشد و اکنون نیز اعلام می‌کنیم که پاکستان! می‌خواهیم با تو دوستی کنیم و رابطه متقابل داشته باشیم.»
آقای کرزی افزود: «در زمان طالبان بود که سیاست خارجی افغانستان توسط دیگران اداره می‌شد. اگر کشوری بخواهد که سیاست خارجی افغانستان به نفع کشور همسایه باشد این ‹خیال است و محال است و جنون.»
او گفت: «از ملت پاکستان منحیث یک ملت نیک که مردم افغانستان را در خانه‌های شان جا داده اند و قدر کرده اند همیشه شکرگزار هستیم، اما از حکومت و نظامیان این کشور می‌خواهیم که خود را اصلاح کنند.»
آقای کرزی در ادامۀ حرف‌هایش گفت که افغانستان مانند یک درخت است که ریشۀ پنج هزار ساله دارد و به گفتۀ او، پاکستان در مقابل این کشور «نوجوان» است.
وی همچنان گفت که افغانستان با تجربه، به پاکستان نوجوان راه درست را نشان خواهد داد.
آقای کرزی در بخشی از سخنانش به انتخابات و دولت پس از خود نیز اشاره کرد. او گفت «اگر بعد از من رییس جمهور بهتر نیاید، من به این خاک و نیز به خودم جفا کرده ام و یک قسمت بزرگی از کار خود را در این خاک نکرده ام.»

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.