نیرویی به نام تی.ان.تی

- ۳۱ ثور ۱۳۹۲

بخش چهارم و پایانی

۲) خواسته‌ها و اهداف‌تان را به صورت سخنان یا بیان‌های مشخصی روی کاست ثبت کنید و این سخنان را در فراغت‌های مختلف گوش کنید تا با صدای خودتان، آن اهداف به شما تلقین شود. اکنون شما وسایل دیداری و شنیداری در اختیار دارید. منظور این نیست که همیشه هرجا هستید، با خود حرف بزنید یا به خود نامه بنویسید؛ بلکه مطرح شدن اندیشه‌ها در ذهن‌تان مهم است. با شکل گرفتن تصویرهای ذهنی، جزییات آرزوها و خواسته‌های‌تان را بیش‌تر کنید.
همیشه قدرت موثر تکرار را به یاد داشته باشید، البته تا وقتی نپذیرید که تک‌تک جزییات آن‌چه می‌خواهید، باید در فکر شما تصویر شود و آن‌جا بماند تا به حقیقت بپیوندد. نوشتن آرزوها و اهداف معنی ندارد. روش دیگر آن است که پاکتی بزرگ تهیه کرده روی آن بنویسید خواسته‌های من و برگه‌هایی را که روی آن‌ها خواسته‌ها و تغییرات مورد نظرتان نوشته شده در آن بگذارید. می‌توانید در طی روز یا شب مدتی را به مرور و اندیشیدن به آن‌چه صمیمانه و صادقانه نوشته‌اید، اختصاص دهید. هر یک را بررسی کنید و ببینید آیا پیشرفتی به سوی هدف صورت گرفته است. وقتی هدفی حاصل شد، پروندۀ آن موضوع را ببندید و به سراغ هدف دیگری بروید و بدین ترتیب پیوسته در مسیر رشد و کمال باشید. این فرایندی بی‌پایان با شکوه و رضایت‌بخش است. با نوشتن بیانیه‌های شجاعت، ایمان و اطمینان به خود، ترس را از زنده‌گی‌تان بزدایید. گفته‌ها را روی کاست ثبت کنید و به آن گوش دهید. کلماتی را که نوشته‌اید، بلند بخوانید و به صدای خود گوش کنید. می‌دانید و باور دارید که چیزهایی خوب اتفاق خواهد افتاد. همۀ ترس‌ها و افکار نگران‌کننده را دارید از ذهن خود خارج می‌کنید. می‌دانید که اگر اجازه دهید این چیزها بمانند، فقط یک شرایط ناخوشایند را برای شما به ارمغان خواهند آورد. در ذهن خود فیلتری قرار دهید و پیش از این‌که افکار ناراحت‌کننده و ترس‌ها آسیبی برسانند، جلوِ آن‌ها را بگیرید. از خیال‌پردازی دست بردارید، شک‌های خود را از بین ببرید و دست به کار شوید. سعی کنید خواسته‌های خود را بنویسید یا ثبت کنید و یا هر دو کار را انجام دهید.
آفریدن آینده
پیش از آن‌که بتوانید آن‌چه را می‌خواهید به کمک ذهن خود به‌دست آورید، باید بیش‌تر دربارۀ نحوۀ کارِ ضمیر ناخودآگاه خود بدانید. ضمیر ناخودآگاه شما تصویرهای ذهنی احساس‌ها و تجربه‌هایی را که داشته‌اید، برای استفاده در آینده ذخیره می‌کند. احساس شما دربارۀ افراد یا چیزها و وقایع در ضمیر ناخودآگاه شما ذخیره می‌شود. ترس‌ها و نگرانی‌ها و افکار خوب همه باهم در آن‌جا هستند. وقتی افکار خوب در ذهن خود مطرح کنید، آن‌ها نیز افکار خوبی را که پیشاپیش در بایگانی ذهن شماست، فعال خواهند کرد. این به عهدۀ شماست که از ضمیر ناخودآگاه به نفع خویش بهره بگیرید، نه به زیان خود.
قدرت خداداد درون ما، خزانۀ عظیمی است که منابع سرشارِ دست نخورده‌یی در آن باقی‌ست. به خود بیاموزید که از شمِ خود و از هدایت و ادراکات فراحسیِ خود پیروی کنید. اگر نیروهای عالی خود را باور کنید و اگر ایمان داشته باشید، آن‌ها در خدمت شما خواهند بود.
منبع: www.movaffaghiyatha.blogfa.com

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.