حمایت گسترده از مواضع فدراسیون ژورنالیستان افغانستان

- ۲۱ جوزا ۱۳۹۲

درنشستی‌که با شرکت شماری از گرداننده‌گان رسانه‌ها، خبرنگاران مطرح، خبرنگاران مستقل و مسوولان نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران، صبح روز گذشته در دفتر نی»حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان» برگزار شده بود، شرکت کننده‌گان از مواضع فدراسیون ژورنالیستان افغانستان با هدف تطبیق کامل قانون رسانه‌های همه‌گانی،حمایت کردند.
در این نشست، عبدالحمید مبارز، رییس اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، محمد داوود سلطانزوی، احمد سعیدی، ضیا بومیا، صدیق الله توحیدی و محمد فهیم دشتی در مورد مشکلاتی که وزیر اطلاعات و فرهنگ بر سر راه فعالیت رسانه‌یی در کشور به وجود آورده، سخن گفتند.
برخی از سخنران‌ها که به نماینده‌گی از نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران صحبت می‌کردند، در مورد فعالیت‌هایی که فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در شش ماهی که از ایجاد آن می‌گذرد، انجام داده، توضیحات مفصلی ارائه کردند.
شمار دیگری از سخنرانان نیز از فعالیت‌های این فدراسیون قدر دانی کرده و ایجاد این چتر بزرگ برای خبرنگاران کشور را، یک دست آورد بی‌سابقه خواندند.
در سال‌های گذشته، عده‌یی از خبرنگاران ودست اندرکاران رسانه‌ها از نحوۀ فعالیت نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران شکایت داشته و شیوۀ فعالیت این نهادها را ناموثر می‌خواندند. این برداشت هنوز نیز در میان شماری از خبرنگاران ودست اندرکاران رسانه ها وجود.
به گفتۀ محمد فهیم دشتی، رییس اجرایی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان و عضو هیأت رهبری فدراسیون ژورنالیستان افغانستان،در ماه‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌یی انجام شده است تا نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران،بتوانند وظایف و مسوولیت‌های شان را در زمینۀ حمایت و دفاع از حقوق خبرنگاران و رسانه ها،به گونۀ لازم و متفاوت تر از گذشته، به پیش ببرند.
تلاش برای بهتری سازی قوانین مربوط به فعالیت رسانه‌یی در کشور، دادخواهی برای تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات و مقررۀ اشتغال رسانه‌یی،حمایت از خبرنگاران و رسان‌هایی که زیر فشار نهادهای حکومتی و افراد و گروه‌های با نفوذ قرار گرفته اند، تلاش برای هماهنگ سازی خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه در پایتخت و ولایت های مختلف،دادخواهی گسترده در برابر قانون شکنی های وزیر اطلاعات و فرهنگ،از عمده ترین فعالیت های این فدراسیون در شش ماه گذشته بوده است.
صدیق الله توحیدی مسؤول دیده‌بان رسانه‌ها و عضو هیأت رهبری فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در مورد قانون شکنی‌های وزیر اطلاعات و فرهنگ گفت: « در یک و نیم سال گذشته که شورای عالی رسانه‌ها فعال شده است، وزیر اطلاعات و فرهنگ دو تن را به گونۀ غیر قانونی به عنوان نماینده‌گان خبرنگاران در این شورا انتصاب کرده است و ما تلاش داریم این وضعیت را تغییر بدهیم.»
شنبۀ همین هفته، فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در یک انتخابات شفاف که زیر نظر هیأت کمیسیون مستقل انتخابات انجام شد، دو خبر نگار را برای عضویت در شورای عالی رسانه‌ها برگزید که بر مبنای قانون رسانه های همه گانی، تنها همین دوتن می‌توانند از خبرنگاران در این شورا، نماینده‌گی کنند.
ضیا بومیا مسؤول انجمن خبرنگاران جنوب شرق آسیا در افغانستان (سفما افغانستان) و عضو هیأت رهبری فدراسیون ژورنلیستان افغانستان که در مورد قانون شکنی های وزیر اطلاعات و فرهنگ سخن می‌گفت، به دوام غیر قانونی فعالیت کمیسیون رسیده‌گی به تخطی‌ها و شکایات رسانه‌یی اشاره کرده و گفت: « شنبۀ هفتۀ گذشته وزیر اطلاعات و فرهنگ در جمع خبرنگاران در نشست کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، وعده کرد که ظرف یک هفته، کمیسیون غیر قانونی رسیده گی به تخطی ها و شکایات رسانه یی را ملغا می کند؛ اما امروز، یازده روز از آن وعده می‌گذرد و هنوز این کمیسیون غیر قانونی، ملغا نشده است.»
سخنرانان دیگر نیز با تاکید بر این که تلاش‌های فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در زمینه‌های مختلف، چشمگیر و قابل تامل است، گفتند که ادامۀ قانون شکنی های وزیر اطلاعات و فرهنگ، قابل تحمل نیست و همۀ خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه ها باید در برابر این قانون شکنی ها،مبارزۀ جدی بکنند.
در این نشست همچنان از حمایت خبرنگاران ولایت‌های هرات، قندهار، خوست،پکیتا، ننگرهار ، مزار شریف و پروان، از داد خواهی‌ها برای پایان قانونی شکنی‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ، خبر داده شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.