اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان: فتوای جهاد علیه رسانه‌ها، غیرقانونی و غیر منطقی است

- ۲۷ جوزا ۱۳۹۲

در واکنش به سخنان عبدالستار خواصی، عضو مجلس نماینده‌گان، روز گذشته، مسولان اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، در یک نشست خبری، اعلام جهاد علیه رسانه‌ها را غیر قانونی و غیر منطقی خواندند.
شنبۀ همین هفته، در جریان استجواب وزیر اطلاعات و فرهنگ در مجلس نماینده‌گان، عبدالستار خواصی، نمایندۀ پروان در مجلس، گرداننده‌گان رسانه‌ها را اوباش خواند وعلیه رسانه‌ها اعلام جهاد کرد.
این گفته‌های خواصی با واکنش‌های شدید دست اندر کاران رسانه‌ها و نهادهای صنفی و حامی خبرنگاران مواجه شده است.
در نشست خبری روز گذشته، عبدالحمید مبارز، رییس اتحاد یۀ ملی ژورنالیستان افغانستان و سید محمد علی رضوانی، سخنگوی این اتحادیه با خبرنگاران سخن می گفتند.
عبدالحمید مبارز، در بخشی از سخنانش گفت: «رسانه‌ها و خبرنگاران ما باید آگاه باشند که ما تا آخر در سنگر دفاع و حمایت از آنان ایستاده ایم.»
سید محمد علی رضوانی، در حالی که سخنان خواصی را فراتر از قوانین نافذ در افغانستان خواند، به قانون شکنی‌های وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز اشاره کرده و گفت: « اگر شکایاتی از کار رسانه‌ها وجود دارد، باید کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی ایجاد شود، تا به این شکایات رسیده‌گی صورت گیرد.»
بر اساس مادۀ ۴۲ و ۴۳ قانون رسانه‌های همه‌گانی، کمیسیون رسانه‌های همه‌گانی که هفت عضو باید داشته باشد و همه اعضای آن از میان خبرنگاران برگزیده شوند، تنها ساختاریست که مسؤولیت رسیده گی به شکایات از رسانه ها را دارد؛ اما وزیر اطلاعات و فرهنگ با زیر پا نمودن قانون رسانه ها، در بیشتر از سه سال گذشته، از ایجاد این کمیسیون جلو گیری کرده است.
در بخشی از نشست خبری روز گذشته، میر علی اصغر اکبر زاده، مدیر مسوول تلویزین میوند و عضو شورای عالی اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران گفت: « اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان، هیچگاهی از نشرات خلاف ارزش‌های اسلامی رسانه‌ها حمایت و دفاع نکرده و همواره خواستار بررسی این گونه نشرات از مجرای قانون بوده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.