برخورد دو قوم در بامیان چندین کشته و زخمی برجای گذاشت

- ۰۴ سرطان ۱۳۹۲

به اثر برخورد مسلحانه قومی در ولسوالی شیبر بامیان، شش تن کشته و یکتن زخمی شدند.
دگروال محمد علی لگزی آمر امنیت فرمانده پولیس بامیان به بست باستان گفت: «برخورد مسلحانه میان دو قوم در روستای طوغی بالای دهن جلمیش مربوط ولسوالی شیبر ولایت بامیان که روز گذشته رخداد، سبب کشته شدن شش تن و زخمی شدن یکتن دیگر گردید».
دگروال لگزی افزود: «جنجال بین فضل‌الدین فرزند امام نظر و شمس الله فرزند حبیب الله باشنده‌گان دهن جلمیش ولسوالی شیبر روی انتقال چند موتر خاک و یک جوی آب در طوغی بالای دهن جلمیش بوده است».
به گفته آقای لکزی، در نخست شمس الله با سلاح کلاشینکوف بالای فضل الدین فیرنموده که وی در دم کشته و سپس با افزایش دامنه جنگ بین دو قوم؛ از هر دو طرف قضیه شش تن کشته و یک تن زخمی شده است.
دگروال لگزی اسامی کشته شده‌گان را شمس الله، گل محمد، مطیع الله، مستان حبیب الله، حبیب الله ولد مدارو خبرمحمد ذکر نموده و گفت: یکتن دیگر بنام ذکرالله در این برخورد مسلحانه قومی زخمی شده که وی در شفاخانه ولایتی بامیان انتقال داده شده است.
به گفته آمر امنیت فرماندهی پولیس بامیان، هم اکنون این درگیری مسلحانه با مداخله پولیس بامیان خاتمه داده شده و یک میل سلاح کلاشینکوف از طرف های درگیر نیز بدست پولیس افتاده است.
در طی ۱۲ سال گذشته این اولین بار است در یک درگیری مسلحانه قومی در ولایت بامیان که هر دو تاجیک تبارند چنین حادثه خونین اتفاق افتاده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.