نمایندۀ ویژۀ امریکا: جـنگ به‌ این زودی‌ ختم نمـی‌شود

- ۰۷ سرطان ۱۳۹۲

مذاکره کنندۀ ارشد ایالات متحدۀ امریکا گفت که آنها منتظر پاسخ طالبان برای برگشت به مذاکرات صلح هستند. هدف از مذاکرات دریافت یک راه حل سیاسی برای جنگ افغانستان است.
جیمز دوبنز نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان روز پنجشنبه در هند گفت که ایالات متحده و افغانستان آمادۀ مذاکرات صلح بودند، مشروط بر این که طالبان شرایطی را مد نظر بگیرند که قبلاًَ پیرامون آن توافق صورت گرفته بود.
دوبنز گفت که ایالات متحده با چشم‌های باز وارد روند مذاکرات می‌شد وتوقع پیشرفت سریع را نیز نداشت و این باور را نیز نداشت که حتی کدام بیشترفتی در آن صورت بگیرد.
دوبنز افزود که مذاکرات صلح پس از جنگ برگزار نمی‌شود. مذاکرات صلح در جریان جنگ برگزار می‌گردد.
نماینده حکومت اوباما می‌گوید: « طالبان از ما درخواستِ توقف جنگ را نکرده اند و ما نیز از آن‌ها توقع نمی‌کنیم که فقط برای این‌که آنها مذاکره می‌کنند، جنگ را توقف دهند.»
دوبنز گفت که هدف این مذاکرات بدون تردید که کاهش خشونت و در نهایت صلح پایدار است. اما امریکا بی‌تجربه نیز نیست که فکر کند این کار به سرعت انجام خواهد یافت.
دوبنز افزود که این موضوعات یک پیش‌شرطی برای مذاکرات نیست. او علاوه کرد که طالبان با یک موقف قوی به مذاکرات تلاش خواهند کرد، آنها به شکل متداوم مانند ایالات متحده و حکومت افغانستان، حملات شان را انجام خواهند داد.
دونبز گفت که فکر نمی‌کند، جنگ به این زودی‌ها خاتمه یابد.
نمایندۀ ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان گفت که امیدوار است مذاکرات بالاخره به ختم جنگ منتج شود، اما ختم جنگ نیز تضمین شده نمی‌تواند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.