در یک نظرسنجی تازه: مردم نگران تقلب در انتخابات هستند

گزارشگر:7 حمل 1393 ۶ حمل ۱۳۹۳

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نظرسنجی تازه‌یی را انجام داده که نشان می‌دهد ۹۲ درصد مردم افغانستان از انتخابات حمایت می‌کنند. مردم گفته‌اند که انتخابات بهترین راه برای انتقال قدرت سیاسی است.
نادر نادری، رییس فیفا روز چهارشنبه ۶ حمل ۱۳۹۳، در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «اکثریت مردم افغانستان از نامزدان سه اصل مهم را می‌خواهند: تامین صلح و امنیت، عدالت و فراهم ساختن آموزش. مردم گفته‌اند هر نامزدی‌که این سه اصل را در اولویت قرار دهد، برایش رای خواهند داد».mnandegar-3
در این نظرسنجی از ۴۰۴۰ نفر در سراسر افغانستان در مورد انتخابات پرسیده شده است. این افراد دارای سطح سواد مختلف، و ساکنان روستا و شهرهای افغانستان بوده‌اند.
بر اساس این نظرسنجی، ۸۸ درصد افراد بی‌سواد گفته‌ند که از انتخابات حمایت می‌کنند. این درحالی است که این میزان در بین افراد باسواد به ۹۳ درصد افزایش می‌یابد.
بر اساس این نظرسنجی، ۹۴ درصد مردان و ۹۰ درصد از زنان افغانستان گفته اند که از انتخابات حمایت می‌کنند. با آن هم، فقط ۷۵ درصد مردم افغانستان گفته اند که تصمیم دارند در انتخابات شرکت کنند.
آقای نادری گفت تصمیم مردم برای رای‌دهی در مناطق مختلف افغانستان متفاوت است: «مناطق مرکزی بامیان و دایکندی بیشترین سطح علاقمندی را که ۹۰ درصد است، گفته اند که در انتخابات شرکت می‌کنند. پایین سطح علاقمندی متاسفانه در کابل است. ۸۵ درصد در شرق افغانستان و ۷۸ درصد در شمال شرق افغانستان گفته‌اند که رای می‌دهند و در جنوب غرب نیز ۷۸ درصد گفته اند می‌خواهند رای دهند».
در شهر کابل تنها ۶۴ درصد مردم گفته اند که در انتخابات شرکت می‌کنند. این نظرسنجی نشان می‌دهد با آن که درصدی حمایت از انتخابات نزد مردم افغانستان بالا است، اما درصدی کمتر مرد تصمیم دارند در انتخابات شرکت کنند.
دلایل عدم اشتراک در انتخابات
فیفا می‌گوید بیشتر کسانی که نمی‌خواهند در انتخابات شرکت کنند و رای دهند این است که آن‌ها از انتخابات آگاهی ندارند و نمی‌دانند که انتخابات چه درد آن‌ها را دوا می‌کند. نادری گفت: «۲۶ درصد ۲۰ درصدی که گفته‌اند رای نمی‌دهند، نداشتن معلومات کافی بوده در مورد پروسه و نتایج انتخابات. سومین رقم بالای دلیلی که مردم گفته اند اشتراک نمی‌کنند، موجودیت تقلب در انتخابات بوده است».
نظرسنجی حاکی از آن است که ۳۶ درصد مردم گفته اند انتخابات قبلی آزاد و عادلانه نبوده و در آن‌ها تقلب صورت گرفته است.
۲۷ درصد مردم برای اشتراک در انتخابات ثبت نام نکرده اند. ترس از تقلب، نارضایتی از نامزدها، فقدان اطلاعات و ناامنی دلایلی است که مردم گفته اند به این دلایل در انتخابات شرکت نمی‌کنند.
درصد بالایی از مردم افغانستان گفته‌اند که نامزد مورد نظر را خود تعیین می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که به کدام یک از نامزدان رای دهند.
در این نظرسنجی مردم گفته اند که کمیسیون‌‌های انتخاباتی توانایی برگزاری انتخابات را دارند؛ اما این کمیسیون‌ها تحت تاثیر افراد و شخصیت‌های بانفوذ هستند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.